Start: 2 grudnia 2018, godz. 10:00 / Bar Leśny "KOGUT" - Leśnictwo Bielice Zobacz na mapie
Zapraszamy wszystkich chętnych na pieszy rajd po Puszczy Bydgoskiej. Idąc po naszych pięknych lasach możesz również pomóc drugiemu człowiekowi. Zbieramy na opał i wózek inwalidzki - dla rodziny Pani Ani ze Złotnik Kujawskich. Start naszego pieszego rajdu godz. 10:00 przy barze Leśnym Kogut. Dystans ok.23 km, idziemy do Łażyna - nie istniejącej już wsi w Puszczy Bydgoskiej skąd pochodził Bł. Czesław Jóźwiak. Wracamy przez Emilianowo, gdzie w Leśnictwie będzie ognisko i wspólny posiłek - kawa, herbata, drożdżówka z cukierni z Brzozy i prawdziwy leśny domowy bigos. Uczestnictwo w rajdzie jest odpłatne - 10 zł - całość opłaty przekazujemy na pomoc Rodzinie Pani Ani, na zakup opału i zbieramy na wózek inwalidzki. Możesz również na start naszego rajdu przynieść potrzebne artykuły dla rodziny.

 

W ramach akcji Szlachetna Paczka odbędzie się pieszy rajd w Puszczy Bydgoskiej.

Regulamin


I. Organizator
1.   Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Klub Turystyki "ROWEROWA BRZOZA" przy współpracy Gminy Nowa Wieś Wielka i Leśnictwa Emilianowo.

II. Cele
1.    Zbieramy na opał i wózek inwalidzki - dla rodziny Pani Ani ze Złotnik Kujawskich.
2.    Upowszechnianie rajdów pieszych i nordic-walking jako najprostszej formy ruchu.

III. Termin, miejsce, dystans.
1.    Rajd pieszy odbędzie się 2 grudnia 2018 roku..
2.    Start godz.10,00 przy Barze leśnym "KOGUT " . Meta w tym samym miejscu co start.
3.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny i miejsca startu.
4.    Mapa trasa rajdu jest dostępna na stronie internetowej organizatora.
5.    Długość trasy: ok. 23 km. Idziemy do Łażyna - nie istniejącej już wsi w Puszczy Bydgoskiej skąd pochodził Bł. Czesław Jóźwiak.
6.    Wracamy przez Emilianowo, gdzie w Leśnictwie będzie ognisko i wspólny posiłek - kawa, herbata, drożdżówka z cukierni z Brzozy i prawdziwy leśny domowy bigos.
7.    Rajd pieszy będzie prowadzony w formie rekreacyjnej, bez klasyfikacji oraz mierzenia czasu. Idziemy w jednej kolumnie, tempo ok. 5km/h.
8.    Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń organizatora rajdu.

IV. Warunki zgłoszenia i  zasady uczestnictwa.
1.    Każdy uczestnik rajdu musi mieć ukończone 18 lat.
2.    Uczestnictwo w rajdzie jest odpłatne - 10 zł - całość opłaty przekazujemy na pomoc Rodzinie Pani Ani, na zakup opału i zbieramy na wózek inwalidzki.
3.    Osoby nieletnie  idą z osoba dorosła
4.    Organizator dopuszcza  marsz z psem, pod warunkiem trzymania go cały czas w trakcie marszu na smyczy.
5.    Uczestnik na mecie otrzymuje pamiątkowy odblask. 

V. Uwagi końcowe
1.  Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz wprowadzenie ewentualnych zmian.
2.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie Marszu, wynikające z winy uczestników, za rzeczy zagubione, szkody osobowe, majątkowe
     rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie i po zakończeniu imprezy.
3.  Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu.
     Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
4.  W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
5.  Ilość  uczestników ograniczona do 100, liczy się kolejność zgłoszeń

Koordynator rajdu pieszego:
Zbigniew Wiśniewski  tel.608 41 93 92