• image
  • image
  • image

Miejsca Pamięci Narodowej - IX Bydgoski Rajd Niepodległości.

11 listopada 2015 r. uczestnicy Rajdu  Niepodległości przejadą  ok.111 km. W 14 Miejscach  Pamięci Narodowej oddamy hold poległym  i zapalimy  znicze. W tegorocznej edycji  poza Miastem Bydgoszcz rajdzie przejedzie przez Gminy : Osielsko, Białe Błota, Nowa Wieś Wielka i Miasto i Gminę Solec Kujawski.

11 listopada br. obchodzimy 97 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Pamiętajmy w tym dniu o udekorowaniu naszych domów flagami biało-czerwonymi. Jesteśmy dumni, że jesteśmy Polakami. Dzięki czemu mamy swoją historię, kulturę, swój język. Powinniśmy być dumni również z tego, że nasi dziadkowie, pradziadkowie walczyli za wolność naszej ojczyzny.


Pamiętamy o tych, którzy oddali życie za naszą Ojczyznę..., zapalamy znicze w Miejscach Pamięci. Patriotyzm to również pamięć o bohaterach i naszej historii.


Pamięcią, postawą i swoim uczestnictwem w obchodach Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości nadajemy mu należną rangę.
Oddajmy hold poległym za wolność naszej ojczyzny, zapalmy znicze w Miejscach Pamięci Narodowej.
MUSIMY PAMIĘTAĆ !!!

"Naród, który traci pamięć, traci sumienie"

Zbigniew Herbert.


MIASTO BYDGOSZCZ

Start rajdu - godz.7,00.
Dolina Śmierci – miejsce masowego mordu i jednocześnie grobu mieszkańców Bydgoszczy i okolic wymordowanych jesienią 1939 r. przez członków pomorskiego oddziału Selbstschutzu oraz SS-manów z oddziału Einsatzkommando 16. Fordońska „Dolina Śmierci” jest największą zbiorową mogiłą na terenie Bydgoszczy, a zarazem stanowi najbardziej znany symbol martyrologii mieszkańców miasta. „Dolina Śmierci” znajduje się na osiedlu Bohaterów w bydgoskiej dzielnicy Fordon.


Jesienią 1939 r., z powodu przepełnienia ciałami masowych grobów, Niemcy rozpoczęli poszukiwania nowego miejsca na przeprowadzanie zbiorowych egzekucji. Wybór padł na dolinę znajdującą się w odległości około 12 kilometrów na północny wschód od Bydgoszczy, położoną w pobliżu Fordonu – obecnie dzielnicy Bydgoszczy, w czasie wojny samodzielnego miasta.

Miejsce to wybrano przede wszystkim ze względu na jego oddalenie od siedzib ludzkich oraz ukształtowanie terenu, które utrudniało obserwowanie egzekucji. Na początku października 1939 r. Niemcy wykopali tam kilka długich rowów o szerokości 3 metrów i głębokości 2,5 metra. Pierwszą egzekucję przeprowadzono tu 10 października, kolejne odbywały się aż do 26 listopada 1939 r.

Przyszłe ofiary przywożono na miejsce straceń ciężarówkami – najczęściej z miejsc internowania.
Następnie więźniowie musieli przejść z rękami założonymi na karku przez szpaler obstawy i plutonu egzekucyjnego. Skazańców pozbawiano wierzchniej odzieży, kosztowności i innych przedmiotów osobistych. Prowadzono ich następnie nad wykopane uprzednio groby i tam mordowano strzałami w tył głowy. Rannych dobijano strzałami z pistoletów, kolbami karabinów, a czasem po prostu zasypywano żywcem.


Od 1947 r. „Dolina Śmierci” jest miejscem odbywania nabożeństw Drogi Krzyżowej ku czci pomordowanych.

Po wizycie papieża Jana Pawła II w Bydgoszczy w 1999 r. i jego apelu o „upamiętnienie męczenników naszych czasów”, powstał pomysł budowy stacji „Drogi Krzyżowej – Golgoty XX wieku”. Pierwszą stację poświęcono w 2004 r., ostatnia została ukończona w 2009 r.

W październiku 2008 r. dokonano podniesienia pobliskiego kościoła wraz z drogą krzyżową do godności Sanktuarium Królowej Męczenników, Kalwarii Bydgoskiej – Golgoty XX wieku.


GMINA OSIELSKO

Osielsko.
Mogiła Władysława Kierońskiego uczestnika Powstania Styczniowego 1862-1864.MIASTO BYDGOSZCZ

Pomnik w Lesie Gdańskim.
Miejsce Pamięci Narodowej związane z rozstrzelaniem   urzędników bydgoskiego zarządu miejskiego, podstępnie zwabionych na rzekomą naradę, jak również licznych więźniów przywiezionych z siedziby Gestapo przy ul. Poniatowskiego. Ekshumacja przeprowadzona w Lesie Gdańskim we wrześniu 1947 doprowadziła do odnalezienia 84 ciał, pochowanych we trzech wspólnych mogiłach.


BYDGOSZCZ

Cmentarz Bohaterów Bydgoszczy.

Nekropolia kryje zwłoki 1169 mieszkańców Bydgoszczy zamordowanych na terenie Bydgoszczy (m.in. na Starym Rynku, w Dolinie Śmierci i w lasach podmiejskich).  Zwłoki te ekshumowano w latach 1946-1948 i uroczyście pochowano na cmentarzu. W punkcie centralnym nekropolii znajduje się urna z prochami 100 Bydgoszczan rozstrzelanych w Otorowie w październiku 1939 r.Na cmentarzu pochowano radców miejskich, kilkudziesięciu nauczycieli i księży  rozstrzelanych w Dolinie Śmierci, przedstawicieli wolnych zawodów, rzemieślników i robotników oraz bydgoskie harcerki.


W centralnej części cmentarza znajdują się symboliczne groby prezydentów miasta z okresu międzywojennego, zamordowanych przez hitlerowców: Leona Barciszewskiego i Bernarda Śliwińskiego, a także dziennikarza i radnego Konradego Fiedlera, kupca Mariana Maczugi, wiceprezydenta Bydgoszczy Mieczysława Nawrowskiego, komendanta Straży Obywatelskiej Stanisława Pałaszewskiego i proboszcza parafii farnej Józefa Schulza. Nieopodal znajduje się tablica pamiątkowa i urna z prochami bydgoszczan zamordowanych w obozach koncentracyjnych.
GMINA BIAŁE BŁOTA

Białe Błota


Pomnik Pamięci Ofiar Terroru Hitlerowskiego 1939-1945.GMINA NOWA WIEŚ WIELKA

Brzoza
Pomnik Powstańców Wielkopolskich.
Pomnik jest wierną repliką pomnika istniejącego w latach 1923-1940. Monument upamięt
nia powstańców poległych w walkach o Brzozę w styczniu 1919 roku, kiedy to w wyniku bitwy z Niemcami zginęło tu dziewiętnastu młodych żołnierzy Pierwszego Pułku Grenadierów Kujawskich. Dwunastu poległych pochowano wówczas na wzgórzu Kozaka w Brzozie. Na zbiorowej mogile powstańczej 27 maja 1923 roku odsłonięto obelisk, a placyk u jego stóp w dwudziestoleciu międzywojennym był miejscem obchodów corocznych świąt kościelnych, państwowych, uroczystości patriotycznych i lokalnych. W 1940 roku na rozkaz władz hitlerowskich monument został zniszczony.

Po zakończeniu II wojny światowej, w miejscu zniszczonego pomnika ustawiono drewniany krzyż, a we wrześniu 1964 odsłonięto obelisk wraz z tablicą pamiątkową. W takiej formie przetrwał do wiosny 2010 r. Odtworzony obecnie na podstawie przedwojennych zdjęć "nowy" pomnik składa się z dwóch kolumn ozdobionych głowicami z motywem rozety powstańczej  i krzyżem z  napisem "Naszym bohaterom poległym w Brzozie w styczniu 1919".Na postumentach umieszczono figurę Chrystusa oraz leżącego, rannego powstańca. Na ścianie pomnika w jego dolnej części  , po obu stronach znajdują się  dwie tablice z nazwiskami poległych powstańców.


Nowa Wieś Wielka 

Dąb Papieski


Leszyce

Pomnik ku czci zamordowanych przez hitlerowców pracowników lasów koło Leszyc.
Napisy na płycie wskazują, że w niektórych przypadkach zamordowane były całe rodziny leśników.


MIASTO I GMINA SOLEC KUJAWSKI 

Solec Kujawski


Kwatera Powstańców Wielkopolskich w Solcu Kujawskim.
Powstanie Wielkopolskie swym zasięgiem objęło południowe granice obecnej gminy Solec Kujawski.
21 stycznia 1919 r.  pomiędzy Nową Wsią Wielką a Chrośną oddział Powstańców Wielkopolskich stoczył bitwę z Niemcami. W bitwie tej polegli Franciszek Piotrowski z Pęchowa i Michał Dyrda z Jaksic, których pochowano w lesie pod Chrośną.
29 marca 1921 r. zwłoki ekshumowano i pochowano na cmentarzu przykościelnym w Solcu.

Grób i pomnik powstańców wielkopolskich znajduje się na cmentarzu przy kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika, na ul. 23 Stycznia, w centrum miasta.Obelisk pamięci rozstrzelanych kilkuset Polaków w 1939r. w lasach koło Solca Kujawskiego


Otorowo

Krzyż upamiętniający pomordowanych w zbiorowych egzekucjach przeprowadzonych przez Niemców w lesie koło Otorowa.


 
BYDGOSZCZ

Pomnik przy bramie byłych Zakładów Chemicznych "ZACHEM" poświęcony ofiarom pomordowanych i zamęczonych niewolniczą pracą w DAG FABRIK BROMBERG w czasie II Wojny Światowej.


Szacuje się, że przy budowie i produkcji w DAG Fabrik Bromberg pracowało 30 – 40 tysięcy pracowników, w tym przy produkcji ok. 10 000.
Wielu pracujących w DAG FABRIK BROMBERG podejmowało indywidualne działania sabotażowe prowadzące do zmniejszenia produkcji lub powstania wyrobów o złej jakości.
W tej pilnie strzeżonej fabryce działały również agendy polskich podziemnych organizacji wojskowych takich jak Związek Walki Zbrojnej przekształcony następnie w Armię Krajową.
Plac Wolności wraz  z pomnikiem upamiętnia walkę Polaków o niepodległość  oraz powrót Bydgoszczy do Polski
20 stycznia 1920r.

Powrót do Polski - w granice odrodzonej Polski Bydgoszcz wróciła 20 stycznia 1920 roku, przejęta przez wojska wielkopolskie na mocy traktatu wersalskiego. Obecność w mieście silnego garnizonu niemieckiego uniemożliwiła wcześniej wyzwolenie miasta przez powstanie wielkopolskie, którego zasięg w szczytowym okresie walk sięgnął wsi Brzoza Bydgoska, 7 km na południe od granic miasta.
Meta rajdu. Bydgoszcz - Stary Rynek, godz.17,00.
Pomnik Walki i Męczeństwa Ziemi Bydgoskiej.

8 września 1939 Stare Miasto, aresztowano
wszystkich mężczyzn, 100 spośród nich zabito.
9 września a Starym Rynku
odbyła się pierwsza publiczna egzekucja.
W wyniku przeprowadzonej akcji
oczyszczającej
do rana 9 IX zastrzelono co najmniej 400 osób,
jednocześnie internowano od 400 do 500 osób.
Liczba ta wzro
sła do 1400 w dniu 10 IX.
Częstym procederem było wystawienie zakładników na rynku na widok publiczny.

Zobacz film: "TRYSZCZYN 1939"

W Niedzielę, 11 listopada 2012 r., obchodzimy 94 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Pamiętajmy w tym dniu o udekorowaniu naszych domów flagami biało-czerwonymi. Jesteśmy dumni, że jesteśmy Polakami. Dzięki czemu mamy swoją historię,  kulturę, swój język. Powinniśmy być dumni również z tego, że  nasi dziadkowie, pradziadkowie walczyli za wolność  naszej  ojczyzny. Pamiętamy o tych, którzy oddali życie za naszą Ojczyznę..., zapalamy znicze w Miejscach Pamięci. Patriotyzm to  również pamięć o bohaterach i naszej historii.
Niestety dzisiaj  próbuje się Święto Odzyskania Niepodległości sprowadzić do formy pikniku, rogalików, gęsiny i syto zastawionych stołów. Media jak zawsze podkręcają  atmosferę  związaną  z zadymami w stolicy. Są nawet tacy , którzy kwestionują to Święto, ale z nimi nie warto polemizować.
Wszyscy musimy wiedzieć.  "Naród, który nie pamięta swojej historii będzie skazany na jej powtórne przeżycie"
Pamięcią, postawą i swoim uczestnictwem w obchodach Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości  nadajemy  mu  należną rangę.
Oddajmy hold poległym za wolność naszej  ojczyzny, zapalmy znicze w Miejscach Pamięci Narodowej.
"Naród, który traci pamięć, traci sumienie"  Zbigniew Herbert.