• image
  • image
  • image
  • image
  • image

Start rajdu - wspólny przejazd przez Bydgoszcz

31.05.2008, godz. 10 - start rajdu, Bydgoszcz Stary Rynek. Biuro rajdu czynne od godz.8.30.
Zaczynamy od wspólnego przejazdu do Myślęcinka.

Wiadukt na Gdańskiej będzie na czas - tj. w miesiącu maju .
Jest szansa, że rowerzyści przejadą ten odcinek na rowerach, jeżeli wiadukt nie będzie gotowy przechodzimy  pieszo z rowerami obecnym przejściem.

Robimy wszystko by  rowerzyści mogli uroczyście wspólnie wystartować ze Starego Rynku  do Myślęcinka. Ten odcienk trasy oznaczony I ETAP - A  , jest nie tylko dla tych którzy wezmą udział  w RAJDZIE  BRDY,  a dla wszystkich miłośników roweru. Mamy nadzieję, że POLICJA pomoże i zabezpieczy  ten wspólny przejazd.

Od Myślęcinka - pkt.0 na mapie  (ul.Rekreacyjna)  rajd ruszy zgodnie z zasadami określony w regulaminie rajdu  tj. grupy nie większe niż 15 osób, w każdej grupie przewodnik - rowerzysta  w kamizelce odblaskowej  z napisem pilot.

!!! OD MYŚLĘCINKA  RAJD ODBYWA SIĘ PRZY NIEOGRANICZONYM RUCHU DROGOWYM  DLATEGO  BEZWGLĘDNIE WSZYSCY UCZESTNICY MUSZĄ PRZESTRZEGAĆ ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PRZEPISY O RUCHU DROGOWYM.
patrz  Oddział  10 i 11 (Ustawy Prawo o ruchu drogowym)

Ruch pojazdów w kolumnie

Art. 32. 1. Liczba pojazdów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:
1)   samochodów osobowych, motorowerów lub motocykli - 10,
2)   rowerów jednośladowych - 15,
3)   pozostałych pojazdów - 5.
2. Odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż 500 m dla kolumn pojazdów samochodowych oraz 200 m dla kolumn pozostałych pojazdów.
3. Odległość między rowerami poruszającymi się w kolumnie rowerów jednośladowych nie może przekroczyć 5 m.
4. Jazda w kolumnie nie zwalnia kierującego pojazdem od przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego.
5. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do pojazdów uprzywilejowanych oraz do pojazdów jednostek podporządkowanych Ministrom Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej.
6. Zabrania się wjeżdżania między jadące w kolumnie rowery jednośladowe oraz pojazdy, o których mowa w ust. 5.
7. Ministrowie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej, w porozumieniu z Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej, określą, w drodze zarządzenia, sposób organizacji i oznakowania kolumn pojazdów jednostek podporządkowanych Ministrom Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej.


Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, motorowerów oraz pojazdów zaprzęgowych


Art. 33. 1. Kierujący rowerem, korzystając z drogi (ścieżki) dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność wobec pieszego idącego taką drogą i ustępować mu pierwszeństwa.
2. Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.
3. Kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się:
1)   jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu,
2)   jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach,
3)   czepiania się pojazdów.
4. Na przejeĽdzie dla rowerzystów, kierującemu rowerem zabrania się:
1)   wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd,
2)   zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny.
5. Korzystanie z chodnika przez kierującego rowerem jest dozwolone jedynie w razie braku drogi (ścieżki) dla rowerów i niemożności korzystania z jezdni, jeżeli dozwolony jest na niej ruch pojazdów samochodowych z prędkością większą niż określona w art. 20 ust. 1. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustępować pierwszeństwa pieszemu.

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież