Co to jest "rowerowa pętla"?

ROWEROWA PĘTLA to połączenie jazdy rowerem kto szybciej  oraz jazdy rowerem na orientację.

Zasady:   

 1. Podstawową zasadą zawodów jest, że każdy zawodnik pokonuje trasę zawodów – dwie pętle, trasę oznaczona i nieoznaczoną przy pomiarze czasu przejazdu.
 2. W I pętli  zawodnik  pokonuje trasę wyznaczoną  przez organizatora, jest ona dobrze oznakowana w miejscach istotnych są również osoby które wskażą  kierunek  jazdy.
 3. W momencie gdy zawodnik pokona dystans 25 km ( miejsce będzie bardzo dobrze oznakowane ) otrzyma  w trakcie jazdy mapę do kontynuowania jazdy na II pętli. Zawodnik bez przerwy czasowej kontynuuje jazdę na II pętli.
 4. II pętla, dystans ok. 25km - jazda na orientację , zawodnik po otrzymaniu mapy kontynuuje jazdę, zalicza punkty kontrolne w kolejności dowolnej, ilość punktów kontrolnych PK  jest  5.
 5. Każdy PK na trasie II pętli ma określoną punktację wagową i tak odpowiednio: PK 1, maja 1 punkt wagowy, PK 2, maja 2 punkty wagowe, PK 3, maja 3 punkty wagowe, PK 4, maja 4 punkty wagowe, PK 5, maja 5 punkty wagowe. Maksymalna ilość punków wagowych która może zdobyć zawodnik  wynosi  15.
 6. Podstawową zasadą zawodów jest, że każdy zawodnik pokonuje trasę zawodów – dwie pętle, trasę oznaczona i nieoznaczoną przy pomiarze czasu przejazdu.
 7. W I pętli  zawodnik  pokonuje trasę wyznaczoną  przez organizatora, jest ona dobrze oznakowana w miejscach istotnych są również osoby które wskażą  kierunek   jazdy.
 8. W momencie gdy zawodnik pokona dystans 25 km ( miejsce będzie bardzo dobrze oznakowane ) otrzyma  w trakcie jazdy mapę do kontynuowania jazdy na II pętli. Zawodnik bez przerwy czasowej kontynuuje jazdę na II pętli.
 9. II pętla, dystans ok. 25km - jazda na orientację , zawodnik po otrzymaniu mapy kontynuuje jazdę, zalicza punkty kontrolne w kolejności dowolnej, ilość punktów kontrolnych PK  jest  5.
 10. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przejazd I pętli i w dalszej kolejności odnalezienie i prawidłowe potwierdzenie dowolnego PK na trasie II pętli i przekroczenie linii mety II pętli.
 11. Obowiązuje limit czasu rozgrania całych zawodów rowerowej pętli , który   wnosi dla mężczyzn 3 godziny , dla kobiet 3 godziny i 30 minut.
 12. W przypadku przekroczenia limitu czasu określonego w pkt 7, za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia od wyniku uczestnika odejmuje się jeden punkt wagowy.
 13. O klasyfikacji zawodnik w pierwszej kolejności decyduje suma punktów wagowych uzyskanych na trasie II pętli za potwierdzenie PK, w drugiej kolejności ilość potwierdzonych PK, a w trzeciej decyduje czas przybycia uczestnika na metę II pętli.
 14. Potwierdzenie zaliczenia punktu kontrolnego odnotowuje sędzia znajdujący się na tym punkcie w protokóle oraz nakleja znaczek na mapie zawodnika. Zawodnik musi chwilowo zatrzymać się na punkcie kontrolnym celem otrzymania naklejki od sędziego.
 15. Zagubienie mapy powoduje nie sklasyfikowanie zawodnika.
 16. Pomiar czasu przejazdu zawodnika dokonują sędziowie na starcie i mecie  obu pętli.
 17. Regulamin i karta zgłoszenia.

Gwarantujemy ciekawą rywalizację i super zabawę.

Miejsce zawodów : tereny  wokół Brzozy , Przyłęk, Zielonka , Ciele oraz tereny leśne.

Mapa bardzo czytelna, punkty kontrolne na orientację łatwe do zlokalizowania.

Medale dla wszystkich uczestników bez względu  na zajęte miejsce.

Nie czekaj zgłoś się  już teraz ,
ilość zawodników ograniczona maksymalnie do 100.