XIX Bieg Sztafetowy Szlakiem Męczeńskiej Drogi Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki .

W Niedzielę 23 października uczestnicy z całej Polski mieli do pokonania 110 kilometrów na trasie XIX  Biegu Sztafetowego Śladem Męczeńskiej Drogi błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.

W mroźny poranek ok. godz.7,30 po Msze Św.  wyruszyli spod pomnika kapelana „Solidarności”, który znajduje się przy Sanktuarium Nowych Męczenników w Bydgoszczy.


Około 11.00 - uczestnicy biegu pojawili się w Górsku i złożyli wiązanki kwiatów. W sumie 110 kilometrów na trasie Bydgoszcz-Toruń-Włocławek, wszyscy zakończyli  swoje zmagania na tamie we Włocławku.
Przemoc nie jest oznaką siły, lecz słabości” – te słowa nowego polskiego błogosławionego stały się myślą przewodnią dla tegorocznych uczestników biegu.  Motywacja religijna, czyli uczczenie pamięci księdza Jerzego i przebycie tej trasy dla wielu nie jest czymś obojętnym.

Błogosławiony Ks. Jerzy  Popiełuszko odprawił ostatnią Mszę  w Kościele Świętych Polskich Braci Męczenników 19 października 1984 r.

- Zwyciężać zło dobrem to zachować wierność prawdzie. Prawda jest bardzo delikatną właściwością naszego rozumu. Dążenia do prawdy wszczepił w człowieka sam Bóg, stąd w człowieku jest naturalne dążenie do prawdy i niechęć do kłamstwa. Prawda, podobnie, jak sprawiedliwość, łączy się z miłością, a miłość kosztuje. Prawdziwa miłość jest ofiarna, stąd i prawda musi kosztować - mówił wówczas w czasie rozważań różańcowych ks. Jerzy Popiełuszko.

Ks. Jerzy Popiełuszko został porwany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa w Górsku k. Torunia, gdy wracał z Bydgoszczy do Warszawy. Dalej ostatnia droga kapłana wiodła przez Toruń, gdzie podjął próbę ucieczki z rąk oprawców. Następnie porywacze zawieźli go do Włocławka, gdzie zmaltretowanego zrzucili z tamy do Wisły. Kapelan "Solidarności" został ogłoszony błogosławionym 6 czerwca 2010 r. podczas mszy na pl. Piłsudskiego w Warszawie.

Niech Słowa Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki  wskażą nam  drogę którą należy biec przez całe życie.

 " Mamy wypowiadać prawdę, gdy inni milczą.

Wyrażać miłość i szacunek, gdy inni sieją nienawiść.

Zamilknąć, gdy inni mówią ,

Modlić się, gdy inni przeklinają.

Pomóc, gdy inni nie chcą tego czynić.

Przebaczyć, gdy inni nie potrafią.

Cieszyć się życiem, gdy inni je lekceważą."

W tym jakże ważnym wydarzeniu udział wzięli również rowerzyści z Rowerowej Brzozy i biegacze z Brzozy Biega.
W spokoju i zadumie pokonali trasę śladem męczeńskiej drogi błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.

W Górsku i Toruniu oraz  na tamie we Włocławku rowerzyści i biegacze złożyli znicze i wzięli udział we wspólnej  modlitwie.


Każda ze sztafet uczestnicząca w biegu otrzymała  puchar od organizatora. Puchar w imieniu sztafety Brzoza Biega i Rowerowej Brzozy odebrał Damian Kabat i Zbigniew Wiśniewski.
Najstarszym uczestnikiem  sztafety był Pan Zdzisław Mielcarek z Bydgoszczy. Organizatorem biegu jest NSZZ Solidarność, Region Bydgoski.
Szczególne podziękowania należą się Panu Ryszardowi Sieradzkiemu -  koordynatorowi biegu.Rowerowa Brzoza i Brzoza Biega pragnie serdecznie bardzo podziękować  organizatorom biegu upamiętniającego 27 rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.
Dziękujemy również Hotelowi Brzoza za użyczenie samochodu, Piotrowi Stalmierskiemu i Kazimierzowi Wołoszyn za zorganizowanie grupy rowerowej.
Dziękujemy  naszemu trenerowi Grzegorzowi Stefanko  i   naszemu kierowcy Romanowi Brodeckiemu.

Cóż można więcej powiedzieć o tym biegu - sztafecie.  Bieg w tej formule jest niecodzienny i niepowtarzalny. Bez wątpienia   jest to żywy pomnik ofiarowany Wielkiemu Polakowi - Błogosławionemu Księdzu Jerzemu Popiełuszce.