"NASZYM BOHATEROM POLEGŁYM W BRZOZIE W STYCZNIU 1919".

Taki jest napis na  wiernej replice  pomnika Powstańców Wielkopolskich  istniejącego w latach 1923-1940.
W niedzielę 15 stycznia w Brzozie  dokonano jego uroczystego odsłonięcie i poświęcenia.

Monument upamiętnia powstańców poległych w walkach o Brzozę w styczniu 1919 roku, kiedy to w wyniku bitwy z Niemcami zginęło dziewiętnastu młodych żołnierzy Pierwszego Pułku Grenadierów Kujawskich.


Dwunastu z nich pochowano na wzgórzu Kozaka w Brzozie.


* szer. Stanisław Chęsiak
* szer. Tadeusz Ciesielski
* szer. Walenty Górny
* szer. Marian Krupski
* szer. Maksymilian Krzymiński
* szer. Józef Łysiak
* szer. Kacper Myśliński
* szer. Józef Skrysiakszer
* szer. W. Szmytkowski
* szer. Wojciech Szymański
* szer. Leon Tyczka
* szer. Jan Wiśniewski


Odsłonięty uroczyście  Pomnik składa się z dwóch kolumn ozdobionych głowicami z motywem rozety powstańczej. Znajduje się także krzyż. Na postumencie  umieszczono figurę Chrystusa oraz leżącego rannego powstańca. Na ścianie pomnika, po obu stronach figury Chrystusa, zamontowano dwie tablice z nazwiskami powstańców.
Nad  figurą Chrystusa znajduje się napis: „Naszym bohaterom poległym w Brzozie w styczniu 1919”.

Apel poległych w trakcie uroczystości odczytał Sołtys Brzozy,  a zarazem przewodniczący komitetu obywatelskiego rekonstrukcji pomnika Waldemar Owczarzak. Odsłonięty Pomnik został poświęcony przez biskupa Jana Tyrawę.

W uroczystości uczestniczyło około dwustu mieszkańców gminy, potomkowie powstańców oraz duża grupa kibiców Zawiszy Bydgoszcz, którzy zostali przyjęci z dużym entuzjazmem.
"Dziś honory oddajemy bohaterom naszej ziemi" - charakterystycznym okrzykiem kibice Zawiszy Bydgoszcz uczcili pamięć o bohaterskich Powstańcach Wielkopolskich. Również rowerzyści z Rowerowej Brzozy oddali hold poległym składając przy pomniku znicze.