ROK 2011 - to był dobry rok - 4000 uczestników.

Rok 2011 był dobrym  rokiem dla Rowerowej Brzozy. Mimo wszechobecnego kryzysu we wszystkich imprezach organizowanych przez i przy współudziale Stowarzyszanie Rowerowa Brzoza udział wzięło ponad 4000 uczestników.
Były to zawody mtb, rajdy turystyczne-patriotyczne,  wspólne przejazdy oraz biegi uliczne .

Jaki to był rok - myślę,  że bardzo dobry, przede wszystkim dzięki  Wam uczestnikom -  za co  serdecznie pragniemy podziękować.

Trochę statystki i wspomnień z  roku 2011.  We wszystkich imprezach wzięło  udział ponad 4000 uczestników, jak było zobaczcie  sami.