III Bieg Trzeźwości, 1 września 2012r.

1 września 2012r. ,
III Bieg Trzeźwości - 10km.Nordic- Walking - 5km.VII Rowerowy Rajd Rodzinny.
Formularz zgłoszeniowy (bieg, nordic-walking).
Regulamin.

Lista startowa.Zobacz edycję z roku 2011.

Nowa trasa,
większa pula nagród w tym nagrody finansowe.  Sponsor tytularny  - PZU


 

Patronat Medialny  - MARATONY POLSKIE


Honorowy Patronat - Starosta Powiatu Bydgoskiego  Wojciech Porzych,
Wójt  Gminy Nowa  Wieś Wielka Wojciech Oskwarek, Wójt Gminy Białe Błota  Krystyna Kirstein - Piotrowska.   


PROGRAM
1.  BIEG TRZEŹWOŚCI  to  ogólnopolska impreza sportowo na terenach położnych pomiędzy Gminą Białe Błota a Gminą Nowa Wieś i miejscowościami  Przyłęki i  Brzoza.
2.  Dzień zawodów – Sobota,  1 sierpnia 2012r. 
•  godzina  8.00  – 11.00 - zapisy w Biurze Zawodów – Przyłęki – Szkoła Podstawowa
•  godzina 11.45 -  odprawa techniczna - start przy Szkole Podstawowej w Przyłękach
•  godzina 11.55 -  start zawodników na wózkach  (dystans  10km)
•  godzina 12.00 -  start biegaczy   (dystans  10km)
•  godzina 12.05 -  start nordic-walking (dystans  5km)
•  godzina 13.30 -  dekoracja zwycięzców  zawodów , baza zawodów Przyłęki – k. Szkoły Podstawowej 
•  godzina 13.30 -   zamknięcie trasy zawodów 

UWAGA !!!
Dla najmłodszych :
Przed biegiem głównym od godz.11,15 odbędzie się bieg Przedszkolaka i Szkolniaka ( zapisy na miejscu na płycie boiska szkolnego od godz.10.00 ).


 


Edycja festiwalu z roku 2011.


UCZESTNICTWO.

Uczestnikiem BIEGU TRZEŹWOŚCI może być osoba, która spełni następujące warunki:

1. Dokona  rejestracji   na jeden z dwóch wymienionych niżej sposobów :
•    zgłoszenie na stronie Internetowej  www.rowerowabrzoza.pl  (rejestracja za pomocą Internetu  jest możliwa do dnia 29.08.2012r.),
•    osobiste zgłoszenie w siedzibie Stowarzyszenia adres:  85-792 Bydgoszcz ul.Chopina 27 do dnia 30.08.2012r.  oraz w dniu zawodów   w biurze zawodów   w dniu  1.09.2012r. w godz. 8-11,
•    podczas weryfikacji, przy pobieraniu pakietu startowego wymagany będzie własnoręczny podpis zawodnika na udział w zawodach na własną odpowiedzialność (karta zgłoszenia).
•    bez wypełnionej karty zgłoszenia zawodnik nie ma prawa wziąć udziału w zawodach.
2.  Dokona opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem. Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu w Biurze Zawodów podczas rejestracji.
3.  Udział w zawodach mogą wziąć  udział tylko osoby  pełnoletnie. Osoby w wieku 16-17   lat mogą wziąć udział w zawodach tylko za   pisemną  zgodą rodziców lub  opiekunów prawnych.
4.  Osoby nieletnie w wieku 16-17 lat  muszą dostarczyć    osobiście do organizatora wypełnioną kartę zgłoszenia  wraz z pozwoleniem dla osoby nieletniej na start  w biegu  najpóźniej do dnia  30 sierpnia  2012r. do biura Stowarzyszenia, Bydgoszcz ul.Chopina 27.
5.  Osoby w wieku poniżej 16 lat mogą wziąć udział w mini maratonie nordic-walking pod warunkiem startu z opiekunem,który ukończył 21 lat  lub rodzicem.
6.  Każdy uczestnik przed startem w zawodach  ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.  Regulamin zawodów, który  jest dostępny na stronie internetowej organizatora www.rowerowabrzoza.pl, w jego siedzibie pod adresem Bydgoszcz ul.Chopina 27 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 oraz w biurze zawodów.OPŁATA STARTOWA.

1.    Opłata startowa dla biegaczy  wynosi :
30 zł – opłata dokonana do dnia 20 sierpnia  2012.
40 zł – opłata dokonana do dnia 30 sierpnia.
60 zł - opłata dokonana w dniu zawodów

2.    Opłata startowa dla nordic-walking  wynosi :
20 zł – opłata dokonana do dnia 20 sierpnia  2012.
40 zł – opłata dokonana do dnia 30 sierpnia.
60 zł - opłata dokonana w dniu zawodów

3.    Z opłaty startowej są zwolnieni :
•      uczestnicy w wieku powyżej 60 lat, 
•      uczestnicy nordic walking  wieku poniżej  18 lat oraz osoby niepełnosprawne , 
•      uczestnicy wyścigu hand-bike.


4. Dla studentów w wieku do 26lat oraz młodzieży uczącej się  oplata wynosi 50% kwot wymienionych w pkt 1 i 2.


5.    Opłata startowa  może być dokonana w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego na konto organizatora :
Stowarzyszenie Klub "ROWEROWA BRZOZA", 86-061 Brzoza, Olimpin ul. Nadrzeczna 24.
Bank Zachodni WBK 13 1090 1072 0000 0001 0981 8824
Na przelewie bankowym lub pocztowym należy koniecznie zaznaczyć tytuł opłaty
III BIEG TRZEŹWOŚCI   oraz  imię i nazwisko uczestnika.Opłata startowa:

Odbiór pakietów startowych:w dniu zawodów - Sobota  w biurze zawodów, 1 września 2012r.  Przyłęki - Szkoła Podstawowa godz. 8 - 11,

 


 

TRASA i PRZEBIEG ZAWODÓW.

1.    Trasa zawodów składa się z  pętli liczącej  łącznie 10km, położonej  na terenach między Przyłękami , a Brzozą
2.    Na trasie podłoże asfaltowe i szutrowe  Dla nordic-walking trasa przebiega na terenach leśnych.
3.    Start i meta : ul. Zabytkowa przy Szkole Podstawowej, zawodnicy na start muszą się zgłosić do  godziny 11:45.
4.    Długość trasy: 10 km  dla biegaczy i wózkarzy.
5.    Długość trasy:5 km  dla uczestników nordic 
6.    Zawodnicy na starcie ustawiają się według kolejności:
•     zawodnicy na  wózkach – start godz. 11,55
•      za nimi biegacze – start godz.12,00
•      uczestnicy nordic  walking – start godz.12,05
7.    Trasa będzie posiadała oznaczony każdy kilometr.
8.    Pomiar czasu w systemie elektronicznym  – oficjalnym czasem jest czas brutto.
9.    Punkt odżywiania będzie  znajdował się na  5 km.
10.  Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Obsługa punktów będzie spisywała numery startowe zawodników skracających trasę.
Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
11.  Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 1h i 30 minut. Trasa zostanie  zamknięta  dla ruchu kołowego do godziny 13:30.
Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 13:30  zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW.

1.    Wszyscy uczestnicy zawodów  otrzymują :
•    numer startowy,
•    medal pamiątkowy bez względu za zajęte miejsce,
•    pamiątkowy t-shirt ,
•    prawo udziału w zawodach : bieg , wyścig hand-bike oraz nordic-walikng oznakowaną, trasą,
•    prawo do korzystania z bufetów na trasie (woda, napoje, batony, owoce, ciastka),
•    pomiar czasu (pełne wyniki będą dostępne na stronie internetowej www.rowerowabrzoza.pl,   na tablicy ogłoszeń w miejscu mety zawodów oraz każdy uczestnik otrzyma sms  ze swoim wynikiem,
•    pełne zabezpieczenie medyczne (Grupa Ratownictwa Medycznego),
•    ubezpieczenie NW,
•    posiłek regeneracyjny po zawodach,
•    medal pamiątkowy bez względu za zajęte miejsce,
•    udział w losowaniu nagród rzeczowych w tym roweru,

 


 

KLASYFIKACJE I NAGRODY.


1.    Zwycięzcami w kategoriach Open bieg  (Kobiet i Mężczyzn)  zostaną zawodnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.
2.    Zwycięzcami we wszystkich innych kategoriach w których wyróżnia się podział na wiek i płeć zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę oraz nie pominą żadnego punktu kontrolnego.
3.    W kategorii open  mężczyźni  i kobiety  – najlepsi z czasami  otrzymają  nagrody finansowe tj. kupony wartościowe, które będzie można zrealizować w sklepie sportowym  wskazanym j przez organizatora.
4.    Wartość ww. kuponów  dla kategorii  open : 1m - 300zł, 2m-200zł, 3m-150zł, 4m-100zł, 5m-100zł.
5.    Ponadto w każdej kategorii wiekowej od miejsca 1 do 5 zostaną wręczone trofea sportowe oraz nagrody rzeczowe.
6.    Nagrody w klasyfikacji wiekowej nie mogą kumulować się z nagrodami w klasyfikacji generalnej.


KLASYFIKACJA DODATKOWA   - BIEG - POLSKI ZAWODNIK.

1.    W kategorii open  mężczyźni  i kobiety  – najlepsi zawodnicy od miejsca 1 do 3  posiadający polskie obywatelstwo  otrzymają  nagrody finansowe.
2.    Wartość nagród zostanie podana na  14 dni przed zawodami.


KLASYFIKACJA DODATKOWA   - NAJSZYBSZA DRUŻYNA.


1. Klasyfikacja ze względu  na  łączny czas 5 zawodników z tej samej drużyny.
2. Klasyfikowani są zawodnicy  danej drużyny,   którzy legitymują się co najmniej  10 wcześniejszymi  startami w innych zawodach pod nazwą zgłoszonej drużyny - do biegu.
3. Nie będzie klasyfikowana  drużyna utworzona tylko i wyłącznie  dla III Biegu Trzeźwości.
4. Nagrody - trofea sportowe oraz nagrody finansowe.


KLASYFIKACJA DODATKOWA   - NAJSZYBSZA RODZINA.

1. Zostanie wyłoniona najszybsza biegająca rodzina.
2. Klasyfikowany jest łączny czas dwóch członków rodziny.
3. W klasyfikacji liczy się tylko rodzina tj. dzieci lub rodzice.  
4. Nagrody - trofea sportowe oraz nagroda główna - rower.


KLASYFIKACJA i NAGRODY  – HAND-BIKE i NORDIC-WALKING. 

1.    Zwycięzcami w kategoriach Open   (kobiet i mężczyzn)  zostaną zawodnicy, którzy w danej dyscyplinie w  najkrótszym czasie pokonają trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.
2.    W kategorii open  mężczyźni  i kobiety  – najlepsi z czasami  otrzymają  trofea sportowe oraz nagrody rzeczowe od  miejsca 1 do 5.
3.    Podział na kategorie wiekowe nie obowiązuje dla hand-bike  i nordic-walking. Trofea sportowe i nagrody rzeczowe wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania zawodów.