III BIEG TRZEŹWOŚCI - klasyfikacje i nagrody.

Klasyfikacje bieg - dystans 10km : open, kategorie wiekowe, najszybsza drużyna, polski zawodnik, mieszkaniec powiatu bydgoskiego, najszybsza rodzina,  za czas biegu. Nagrody: rzeczowe i finansowe oraz
bony wartościowe na zakup obuwia do biegania do zrealizowania  w Hurtowni PAAK, Bydgoszcz ul.Kościuszki 27..


KATEGORIA OPEN.
 • Klasyfikowane miejsca od 1 -5.
 • Nagrody : trofea sportowe i kupony wartościowe do zrealizowania w Hurtowni PAAK.
 • Wartość kuponów  dla kategorii  open : 1m - 300zł, 2m-200zł, 3m-150zł, 4m-100zł, 5m-100zł.
KATEGORIE WIEKOWE.
 • Klasyfikowane miejsca od  1-5.
 • Nagrody w klasyfikacji wiekowej nie kumulują  się z nagrodami w klasyfikacji open.
 • Nagrody : trofea sportowe i kupony wartościowe do zrealizowania w Hurtowni PAAK.
 • Wartość kuponów  dla kategorii  wiekowych : 1m. - 150zł, 2m. - 120zł, dla 3m. - 100zł, 4 - 5m. - nagrody rzeczowe.

KATEGORIA NAJSZYBSZA DRUŻYNA ( łączny czas 5 najlepszych zawodników z tej samej drużyny ).

 • Klasyfikacja miejsca od 1-3.
 • Nagrody: trofea sportowe i kupony wartościowe do zrealizowania w Hurtowni PAAK.
 • Wartość kuponów  dla kat. najszybsza drużyna : I m.-5 kuponów po 200zł, II m.-5 kuponów po 100zł , III m.-5 kuponów po 80zł.
POLSKI ZAWODNIK
W kat. open  mężczyźni  i kobiety  – najlepsi zawodnicy od miejsca 1 do 3  posiadający polskie obywatelstwo  otrzymają  nagrody finansowe .
 • Klasyfikacja miejsca od 1-3.
 • Nagrody finansowe: 1m. - 800zł, 2m. -500zł, 3m. -300zł, - kwoty netto.

CZAS BIEGU 
Dla zawodnika i zawodniczki którzy poprawią ubiegłoroczny czas biegu zwycięzców tj. dla mężczyzn 33:55, dla kobiet 43:47.

 • Nagroda finansowa:  500zł - kwota netto.

NAJSZYBSZA RODZINA
Liczy się łączny czas rodziny. By rodzina została sklasyfikowana musi biec co najmniej dwóch członków  rodziny w dowolnej konfiguracji. Liczy  się tylko  pierwsza grupa pokrewieństwa  i tak:siostra, brat, żona,mąż, dzieci. Nagrody dla   pierwszych  10 rodzin.

 • Klasyfikacja miejsca od 1-10.
 • Nagrody : Trofea sportowe i nagrody rzeczowe: 1m - rower, 2m - lodówka, 3m - wieża audio, 4m- odkurzacz, 5m - robot kuchenny ,  miejsca od 6-10 sprzęt AGD.
MIESZKANIEC POWIATU BYDGOSKIEGO 
(
najlepsi zawodnicy od miejsca 1 do 3  zamieszkali na terenie powiatu bydgoskiego )
 • Klasyfikowane miejsca od 1-3 ( open bez kategorii wiekowej  ).
 • Nagrody - trofea sportowe.


Medale pamiątkowe dla wszystkich uczestników którzy ukończą  bieg: 
Miejsca od 1 - do  100 medale w kolorze złotym, miejsca 101 - 200 medale srebrne,  miejsca 201 - 250 medale brązowe.

Medal pamiątkowe dla wszystkich uczestników, którzy ukończą mini maraton nordic-walking.


Ilość uczestników ograniczona, max. 250 dla biegu i 50 dla mini maratonu nordic- walking.