VII Rodzinny Rajd Rowerowy - zawody w jeździe rowerem na orientację.

Na mecie  rajdu w Przyłękach po raz kolejny odbędą się zawody rowerowe w jeździe na orientację. Zapisy na miejscu od godz. 11.15.
Start i meta  zawodów przy placu integracyjnym  - Szkoła Podstawowa w Przyłękach . Główne nagroda - rower   oraz klasyfikowane 5 miejsc.    
Start :
Kategoria rodzinna - drużynowa, godz.13,00.
Kategoria indywidualna,  godz.13,10.


Zasady.

KATEGORIA  RODZINNA - DRUŻYNOWA   (długość trasy rowerowej ok. 10 km) – przeznaczona tylko dla rodzin  lub drużyn. Skład co najmniej trzy osobowy.  

•    uczestnictwo  jest bezpłatne – po wypełnieniu karty zgłoszenie i dostarczeniu jej organizatorowi  najpóźniej   w dniu  zawodów przed startem,
•    prawo do   startu  ma drużyna ( ilość zawodników max. 5) ,  dzieci w wieku  poniżej 16 lat tylko z rodzicami lub opiekunem po stała opieką,
•    klasyfikacja – liczy się najszybszy czas przy  zaliczeniu  wszystkich naniesionych punktów na mapie
•    obowiązuje limit czasu  1,0h  
•    przekroczenie czasu  ponad limit czasowy 1,0h   powoduje nie sklasyfikowanie drużyny
•   w przypadku tej samej ilości punktów zaliczonych w limicie czasu , wygrywa drużyna z najlepszym czasem przejazdu,
•    drużyny - rodzina  otrzymuje jedną mapę na 5 min przed startem, 
•    ilość punktów kontrolnych  5 ,
•    zaliczenie punktu kontrolnego potwierdza  sędzia na mapie,    
•    zagubienie  mapy powoduje  nie sklasyfikowanie drużyny,
•    nagrody i klasyfikacja  bez podziału na kategorie wiekowe i płeć,  
•    1 miejsce – trofea sportowe, medale  oraz nagrody rzeczowe   dla najlepszej rodziny lub  drużyny ,  
•    miejsca  od 2 do 5 miejsca nagrody rzeczowe i  medale ,   
•    miejsce rozegrania zawodów tereny leśne i drogi gruntowe  położone wokół Przyłęk i Brzozy.

Wśród  wszystkich  drużyn kategorii rodzinnej ( drużynowej ), która zaliczy wszystkie punkty kontrolne w limicie czasu zostanie rozlosowany rower ARKUS.


XIV.    KATEGORIA  INDYWIDUALNA  (długość trasy rowerowej ok.20 km) – przeznaczona dla zawodników indywidualnych

•    uczestnictwo  jest bezpłatne – po wypełnieniu karty zgłoszenie i dostarczeniu jej organizatorowi najpóźniej   w dniu  zawodów przed startem,
•    prawo do   startu ma osoba pełnoletnia lub która ukończyła 16 lat za pisemną zgodą rodziców ,
•    klasyfikacja – liczy się najszybszy czas przy  zaliczeniu  wszystkich naniesionych punktów na mapie,
•    w przypadku tej samej ilości punktów zaliczonych w limicie czasu , wygrywa zawodnik z najlepszym czasem przejazdu,
•    obowiązuje limit czasu  1,5h, 
•    przekroczenie czasu  ponad limit czasowy 1,5h   powoduje nie sklasyfikowanie zawodnika,
•    w przypadku tej samej ilości punktów zaliczonych w limicie czasu , wygrywa zawodnik z najlepszym czasem przejazdu,
•    zawodnik otrzymuje mapę na 5 min przed startem,  
•    ilość punktów kontrolnych  5,
•    zaliczenie punktu kontrolnego potwierdza  sędzia na mapie,    
•    zagubienie  mapy powoduje  nie sklasyfikowanie zawodnika,
•    nagrody i klasyfikacja  bez podziału na kategorie wiekowe z podziałem na kobiety i mężczyzn,    
•    1 miejsce – trofea sportowe, medale  oraz nagrody rzeczowe   dla najlepszego wśród kobiet i mężczyzn ,  
•    miejsca  od 2 do 5 miejsca nagrody rzeczowe i  medale.
•    wśród  wszystkich  uczestników, którzy zaliczą wszystkie punkty bazowe w limicie czasu 1,50h zostanie rozlosowany rower.  
•    miejsce rozegrania zawodów tereny leśne i drogi gruntowe  położone wokół Przyłęk i Brzozy.


Wśród  wszystkich  uczestników kategorii indywidualnej, którzy zaliczą wszystkie punkty kontrolne w limicie czasu zostanie rozlosowany rower EUROBIKE.
Zobacz mapy z edycji zawodów z roku 2011. ( w tym roku mapy będą te same  ale oczywiście punkty kontrolne w innych miejscach).