Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium. Józef Piłsudski.

Święto Odzyskania Niepodległości - Najważniejsze polskie święto narodowe. 
Święto związane z odzyskaniem w 1918 roku , po 123 latach zaborów, niepodległości.

Tło historyczne
W XVIII w. silna niegdyś Rzeczpospolita zaczęła się chylić ku upadkowi co doprowadziło do trzech rozbiorów Polski, ostatni trzeci rozbiór trwał od roku 1975, przez 123 lata, aż do 1918 roku kiedy to , 11 listopada, Rada Regencyjna (organ sprawujący władzę nad Królestwem Polskim) przekazała władzę nad wojskiem, Józefowi Piłsudzkiemu, który dzień wcześniej powrócił z internowania w Magdeburgu, a w trzy dni później rozwiązała się, przekazując mu pełną władzę ustanawiając go Naczelnikiem Państwa. Dzień 11 listopada ustanowiono świętem państwowym po raz pierwszy  w 1937 roku. W latach 1939-44 podczas okupacji hitlerowskiej oraz w okresie od 1945 do 1989 roku, w czasie rządów komunistycznych obchodzenie święta 11 listopada było zakazane. Dopiero w roku 1989, ustawą Sejmu, przywrócono obchody tego święta, od tego roku Święto Niepodległości jest najważniejszym świętem państwowym.

W Niedzielę, 11 listopada 2012 r., obchodzimy 94 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Pamiętajmy w tym dniu o udekorowaniu naszych domów flagami biało-czerwonymi. Jesteśmy dumni, że jesteśmy Polakami. Dzięki czemu mamy swoją historię,  kulturę, swój język. Powinniśmy być dumni również z tego, że  nasi dziadkowie, pradziadkowie walczyli za wolność  naszej  ojczyzny. Pamiętamy o tych, którzy oddali życie za naszą Ojczyznę..., zapalamy znicze w Miejscach Pamięci. Patriotyzm to  również pamięć o bohaterach i naszej historii.

Niestety dzisiaj  próbuje się Święto Odzyskania Niepodległości sprowadzić do formy pikniku, rogalików, gęsiny i syto zastawionych stołów. Media jak zawsze podkręcają  atmosferę  związaną  z zadymami w stolicy. Są nawet tacy , którzy kwestionują to Święto, ale z nimi nie warto polemizować.
Wszyscy musimy wiedzieć.  "Naród, który nie pamięta swojej historii będzie skazany na jej powtórne przeżycie"

Pamięcią, postawą i swoim uczestnictwem w obchodach Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości  nadajemy  mu  należną rangę.
Oddajmy hold poległym za wolność naszej  ojczyzny, zapalmy znicze w Miejscach Pamięci Narodowej.

"Naród, który traci pamięć, traci sumienie"  Zbigniew Herbert.