W Niedzielę rusza XX Bieg Sztafetowy Szlakiem Męczeńskiej Drogi Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki.

21 października 2012 r. po raz dwudziesty odbędzie się Bieg Sztafetowy Szlakiem Męczeńskiej Drogi Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Bieg rozpocznie się Mszą Świętą w Kościele Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy o godz. 6.30.

Następnie rozpocznie się Bieg Sztafetowy, który biegnie przez Górsk, Toruń i kończy się pod krzyżem na tamie we Włocławku. Po raz kolejny w sztafecie weźmie  udział również sztafeta Brzozy Biega oraz na trasie będą jechali  rowerzyści z Brzozy Biega.

Informacja dla kolarzy :
Zbiórka w dniu 21 października (niedziela):
- miejsce most - Kazimierza Wielkiego-róg ul.Łęczyckiej - godz:9,
- zbiórka dla kolarzy z Fordonu przed mostem na  Wiśle ( Stary Fordon )  godz:9:30.
Grupę prowadzi z Smok.
28 lat temu zamordowano księdza Jerzego Popiełuszkę.Błogosławiony Ks. Jerzy  Popiełuszko odprawił ostatnią Mszę  w Kościele Świętych Polskich Braci Męczenników 19 października 1984 r.Ks. Jerzy Popiełuszko został porwany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa w Górsku k. Torunia, gdy wracał z Bydgoszczy do Warszawy. Dalej ostatnia droga kapłana wiodła przez Toruń, gdzie podjął próbę ucieczki z rąk oprawców. Następnie porywacze zawieźli go do Włocławka, gdzie zmaltretowanego zrzucili z tamy do Wisły. Kapelan "Solidarności" został ogłoszony błogosławionym 6 czerwca 2010 r. podczas mszy na pl. Piłsudskiego w Warszawie.

Program:

  • 06:30 - Msza Św. w Bydgoszczy w Kościele Świętych Braci Męczenników,
  • 07:30 - start sztafet,
  • 10:45 - 11:00 - złożenie kwiatów i zniczy w Górsku,
  • 11:45 - 12:00 - złożenie kwiatów i zniczy  w Toruniu,
  • ok. 16:30 - 17:00 - meta na tamie we Włocławku - uroczyste zakończenie.

Przemoc nie jest oznaką siły, lecz słabości” – te słowa nowego polskiego błogosławionego stały się myślą przewodnią dla tegorocznych uczestników biegu.  Motywacja religijna, czyli uczczenie pamięci księdza Jerzego i przebycie tej trasy dla wielu nie jest czymś obojętnym."

Zwyciężać zło dobrem to zachować wierność prawdzie. Prawda jest bardzo delikatną właściwością naszego rozumu. Dążenia do prawdy wszczepił w człowieka sam Bóg, stąd w człowieku jest naturalne dążenie do prawdy i niechęć do kłamstwa. Prawda, podobnie, jak sprawiedliwość, łączy się z miłością, a miłość kosztuje. Prawdziwa miłość jest ofiarna, stąd i prawda musi kosztować - mówił wówczas w czasie rozważań różańcowych ks. Jerzy Popiełuszko.Niech Słowa Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki  wskażą nam  drogę którą należy biec przez całe życie.

 " Mamy wypowiadać prawdę, gdy inni milczą.

Wyrażać miłość i szacunek, gdy inni sieją nienawiść.

Zamilknąć, gdy inni mówią ,

Modlić się, gdy inni przeklinają.

Pomóc, gdy inni nie chcą tego czynić.

Przebaczyć, gdy inni nie potrafią.

Cieszyć się życiem, gdy inni je lekceważą."

Tak było w ubiegłym roku - 2011.

W tym jakże ważnym wydarzeniu udział wzięli również rowerzyści z Rowerowej Brzozy i biegacze z Brzozy Biega.
W spokoju i zadumie pokonali trasę śladem męczeńskiej drogi błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.

W Górsku i Toruniu oraz  na tamie we Włocławku rowerzyści i biegacze złożyli znicze i wzięli udział we wspólnej  modlitwie.


Każda ze sztafet uczestnicząca w biegu otrzymała  puchar od organizatora. Puchar w imieniu sztafety Brzoza Biega i Rowerowej Brzozy odebrał Damian Kabat i Zbigniew Wiśniewski.
Najstarszym uczestnikiem  sztafety był Pan Zdzisław Mielcarek z Bydgoszczy. Organizatorem biegu jest NSZZ Solidarność, Region Bydgoski.
Szczególne podziękowania należą się Panu Ryszardowi Sieradzkiemu -  koordynatorowi biegu.Rowerowa Brzoza i Brzoza Biega pragnie serdecznie bardzo podziękować  organizatorom biegu upamiętniającego 27 rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.
Dziękujemy również Hotelowi Brzoza za użyczenie samochodu, Piotrowi Stalmierskiemu i Kazimierzowi Wołoszyn za zorganizowanie grupy rowerowej.
Dziękujemy  naszemu trenerowi Grzegorzowi Stefanko  i   naszemu kierowcy Romanowi Brodeckiemu.

Cóż można więcej powiedzieć o tym biegu - sztafecie.  Bieg w tej formule jest niecodzienny i niepowtarzalny.

Bez wątpienia   jest to żywy pomnik ofiarowany Wielkiemu Polakowi - Błogosławionemu Księdzu Jerzemu Popiełuszce.