VI Bydgoski Rowerowy Rajd Niepodległości - pamiętamy.

W Miejscach Pamięci Narodowej znajdujących się na trasie rajdu  oddaliśmy hołd poległym za naszą Ojczyznę.  W każdym z tych miejsc  rajd zatrzymał się i uroczyście zapalił znicze. By godnie uczcić Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości musimy pamiętać o naszej historii.

Zobacz galerię zdjęć:
Rowerowa Brzoza.
Stan Lesiński.

Zaczęliśmy o godz.  6,15  w Bydgoszczy  w Dolinie Śmierci w Fordonie. Tam został złożony pierwszy znicz.
O godz.6.30 rajd ruszył w kierunku Bydgoszczy w  swoją  111km trasę.

Ulicami Bydgoszczy przy śpiewie patriotycznych pieśni dojechaliśmy do Cmentarza Bohaterów Bydgoszczy o godz.7,15.
Była wspólna modlitwa i złożenie zniczy na mogiłach pomordowanych mieszkańców Bydgoszczy w czasie II wojny światowej. 


Z Bydgoszczy rajd pojechał w kierunku Brzozy. Jechaliśmy odcinkiem leśnym aż do Stryszka, dalej już główną ulicą.
Rajd przybył do Brzozy  ok. godz. 8.35, krotka przerwa i o godz. 8.45 uczestnicy rajdu wzięli udział w Mszy Św. w intencji ojczyzny. Po Mszy Św. pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich wspólnie z mieszkańcami Brzozy złożyliśmy znicz.


Następne Miejsce Pamięci w Białych Błotach. Przy pomniku  ofiar terroru hitlerowskiego  wspólnie z przedstawicielami Samorządu Gminy Białe Błota i harcerzami złożyliśmy kolejny znicz w hołdzie poległym za ojczyznę.

O godz. 11.40 rajd drogą leśną dojeżdża w okolicę Osówca, Gmina Sicienko. Zatrzymujemy  się w Miejscu Pamięci poświęconym okolicznym mieszkańcom rozstrzelanym przez hitlerowców  w  październiku 1939r. Tam spotykamy córkę jednego z zamordowanych. Wspomina  te tragiczne chwile. Miała 13 lata gdy jej ojca Św. Pamięci Józefa Urbanowskiego,  rolnika ze wsi Mochle hitlerowcy rozstrzelali w lasach  pod Osówcem. Była świadkiem gdy zabierali go z domu.Jedziemy w kierunku Bytkowic, na trasie Tryszczyn , tam składamy kolejny znicz. W Bytkowicach rajd zatrzymuje się na posiłek. Po 30 min przerwie ruszamy dalej, jedziemy do Koronowa.W Koronowie wspólnie z Zastępca Burmistrza Panem  Leszkiem  Czerkawskim składamy znicz przy pomniku Chwały Oręża Polskiego.Z Koronowa rajd jedzie w kierunku Tuszyn, a dalej w miejscowych lasach w miejscu zwanym  Dębową Górą  składamy  kolejne znicze w Miejscu  Pamięci pomordowanych ofiar w czasie II wojny światowej. Z Dębowej Góry rajd kieruje się do wsi Stronno i stąd już jedzie  w kierunku Bydgoszczy. Po drodze składamy  znicze w Pyszczynie przy  obelisku Poległych Żołnierzy 8 Pułku, którzy zginęli w 1945 roku, w Borównie na cmentarzu ofiar terroru hitlerowskiego z okresu  II wojny światowej  oraz w Osielsku na Mogile  Władysława Kierońskiego uczestnika Powstania  Styczniowego  1862-1864.   Po drodze zatrzymujemy się na krótką przerwę  w świetlicy w Żołędowie.
Ok. godz. 16.30 już po zmroku dojeżdżamy do Bydgoszczy. 


Jedziemy do mety rajdu, która jak corocznie jest zlokalizowana  na płycie Starego Rynku w Bydgoszczy. Przy Pomniku Walki i Męczeństwa Ziemi Bydgoskiej uczestnicy rajdu wspólnie   z  Zastępcą Prezydenta Miasta Bydgoszczy Panem Sebastianem Chmarą oraz Sekretarzem Starostwa  Powiatu Bydgoskiego Panem Łukaszem Kowalskim składają ostatnie znicze.
Najstarsi i najmłodsi uczestnicy rajdu otrzymują  puchary i książki ufundowane przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy Pana Rafała Bruskiego oraz Pana Starostę Powiatu Bydgoskiego Wajciecha  Porzycha, którzy objęli honorowym patronem nasz rajd.
Duże gratulacje dla rodziny Matuszak z Piły, Moniki i Piotra którzy wspólnie z synami Wiktorem lat  14 i Szymonem lat 5 jechali w tym rajdzie.


Najmłodsi uczestnicy rajdu Szymon z Piły lat 5  i Janek z Witoldowa lat 8 jechali   na tzw. trzecim kole wspólnie ze swoim tatą. Najstarszym uczestnikiem rajdu okazał się Pan Rajmund Fiedorowicz, lat 80 z Bydgoszczy, który jechał już po raz drugi w rajdzie niepodległości. Panie Rajmundzie   - gratulujemy kondycji i zdrowia-duży szacun. Na finale rajdu każdy uczestnik otrzymał medal pamiątkowy.
VI Bydgoski Rowerowy Rajd Niepodległości  zakończyły się odśpiewaniem hymnu Polski. Na sam koniec zaczął padać deszcz. 
 


 

Rowerowa Brzoza serdecznie dziękuję  uczestnikom za udział w VI Bydgoskim Rajdzie Niepodległości - to Wy go tworzycie.

fot. Magda Dudzyńska, Krzysztof  Nycek i Przemysław Barański.


 • Dziękujemy Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi Marszałkowskiemu w Toruniu, Urzędowi Miasta Bydgoszczy oraz Starostwu Powiatu Bydgoskiego za udzieloną pomoc finansową.
 • Podziękowania dla poszczególnych  Urzędów Gmin za udzieloną pomoc w zakresie zakupu medali pamiątkowych i tak : Nowa Wieś Wielka, Białe Błota Osielsko, Dobrcz, Koronowo, Sicienko , Białe Błota oraz Nowej Wsi Wielkiej.
 • Dziękujemy Prezydentowi Miasta Bydgoszczy Rafałowi Bruskiemu  i Staroście Powiatu Bydgoskiego Wojciechowi Porzychowi za honorowy patronat na rajdem.
 • Szczególne podziękowania  dla Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka Pana Wojciecha Oskwarka za serdeczne przyjęcie w Brzozie  i umożliwienie uczestnikom rajdu wzięcia udziału w Mszy Św. w intencji Ojczyzny.
 • Dziękujemy  grupie ratownictwa medycznego "NZOZ Delfin".
 • Serdeczne podziękowania dla całych Bytkowic za gościnę i wspaniały posiłek, dziękujemy    Sołtysowi Bytkowic -  Waldemarowi Małaczyńskiemu, Lidii Ptasznik,  Wiesławie Lasocie,  Małgorzacie Herbie, Halinie Wasilewskiej,  Lidii  Sadkowskiej -  KGW Bytkowice. 
 • Dziękujemy UG w Osielsku  za udostępnienie świetlicy  w Żołędowie.
 • Szczególne podziękowania dla Policji   za pełne i bardzo profesjonalne zabezpieczenie trasy przejazdu, , w szczególności dla  aspiranta Romualda Karaszewskiego.
 • Serdecznie dziękujemy bratu Hieronimowi  za wspólną modlitwę w Miejscach  Pamięci.
 • Dziękujemy obsłudze technicznej rajdu, która była cały czas z nami, firmom: MARZ-BUD - Piotr Gapiński, KOBUD  - Krzysztof Kowalski,  Jarkowi Przybitkowskiemu - motocyklista.
 • Podziękowania  dla firmy MAR-POL - Marek Dobies za uszycie flag i chust.
 • Dziękujemy Mari Zajączkowskiej,  Joannie Gizińskiej,  Marcinowi i Mateuszowi  Skoniecznym, Mariuszowi Matuszak, Łukaszowi Kubiak,  Romanowi Brodeckiemu, Danielowi Saydak  i  Darkowi Herbie.
 • Podziękowania dla Roberta i Dawida Bazeli - firma URANOS oraz dla Adama Mordki za oprawę muzyczną rajdu.
 • Serdeczne podziękowania dla osób  które utrwaliły nasz  rajd :  fotografie wykonała Magda Dudzyńska, Krzysztof Nycek i Przemysław Barański, filmował Maciej Jaczyński i Andrzej-Czasowiec.      
 • Dziękujemy wszystkim sympatykom rajdu i tym którzy pozdrawiali nas na trasie.

Do zobaczenia za rok,
VII RAJD NIEPODLEGŁOŚCI rusza 11 listopada 2013r.
Z rowerowym pozdrowieniem w imieniu organizatora
Zbigniew Wiśniewski