Komunikat startowy - Pętla Oilmipińska.

Startujemy już w Niedzielę, 9 czerwca 2013r. Sprawdź czy jesteś na liście startowej. Regulamin.
Zapoznaj się z programem.
Dzień zawodów – Niedziela, 9 czerwca 2013r. 
•    godzina  8.00 -  9.00  przyjęcie zawodników w bazie zawodów -  Gimnazjum  Brzozie przy ul.Powstańców 31a. Parking, szatnia, umywalnie-prysznic.
•    godzina  8.00 – 9.15 odbiór pakietów oraz przekazanie  ekwipunku przez zawodnika do strefy zmian – baza zawodów gimnazjum,
•    godzina  9.30 - odprawa techniczna  zawodników przy starcie - kanał Nowo Notecki przy mostku, Olimpin  ( Brzoza  ) ok.700m od gimnazjum,
•    godzina  9.45 - losowanie kolejności startu,
•    godzina  10.00 -  start zawodników parami  – I etap kajak , kolejni zawodnicy startują co 2 minuty. Kolejność startu będzie rozlosowana.,
•    godzina  11.30 – 12.00 - pierwsi zawodni na mecie trasy kajakowej – Frydrychowo  śluza
•    godzina  13.00 – 13.30 - pierwsi zawodni na mecie trasy biegowej – Olimpin przy mostku.
•    godzina  14.00 – dekoracje zwycięzców. 
•    godzina  14.00 – wspólne ognisko.  
•    godzina  15.00 -  zamknięcie trasy zawodów.

TRASA ZAWODÓW I PRZEBIEG ZAWODÓW.

1.    Trasa zawodów składa się z pętli liczącej łącznie 30km , położonej na terenach między Kanałem Nowotocekim, rzeką Noteć a Olimpinem.
2.    Trasa składa się z dwóch odcinków – 15km należy przepłynąć  kajakiem dwuosobowym  oraz biegu na dystansie 15km .
3.    Zawodnicy na starcie ( kajak ) startują parami co 2 minuty. Kolejność startów będzie ustalona w drodze losowania o godz.10.00.
4.    Trasa – kajakowa będzie miała oznakowana na 5km oraz na mecie tej trasy będą sędziowie spisujący czasy zawodników.
5.     Na mecie trasy kajakowej – będzie możliwość  przebrania się ( ekwipunek  zawodnik dostarcza wcześniej w bazie zawodów ).
6.     Pomiar czasu w systemie elektronicznym – oficjalnym czasem jest czas pary zawodników.
       By zespół-para została sklasyfikowana na mecie musi się  zameldować oboje zawodników o jednym czasie. ( muszą wbiec na metę razem ).
       Odstęp czasowy między parą zawodników na mecie  nie może być większy niż 15 sekund.
7.     Punkt odżywiania będzie znajdował się na mecie trasy kajakowej i na 10km trasy biegowej.
8.     Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Obsługa punktów będzie spisywała numery startowe zawodników skracających trasę;
9.     Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani;
10.   Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 2h kajak i 3h bieg.
11.   Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 15.00  zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.
12.   Organizator zapewnia przewóz zawodnika na metę w przypadku nie ukończenia zawodów.

Mapa: