Naszą siłą jest nasza wiara i wartości.

Ten film to krótka relacja z wizyty  Gdańskiej Pielgrzymki Rowerowej, która na trasie z Gdańska do Częstochowy zatrzymała się w dniach  27-28 lipca 2013r. w Brzozie. Gdy włączyłem wczoraj telewizor słyszałem ponownie o  roli państwa polskiego w ochronie uczuć religijnych obywateli i prawa do wolności słowa, w tym publicznego krytykowania religii. Nie mogłem słuchać tego bełkotu - wyłączyłem telewizor.
W Sejmie RP składa się coraz to nowsze  propozycje liberalizacji przepisów dotyczących przestępstw przeciwko wolności sumienia i wyznania. Już dzisiaj wielu  "genialnych artystów" w imię tzw. wyrazu artystycznego obraża symbole religijne i szydzi z chrześcijan. Czy możemy być na to obojętni - STANOWCZO  NIE !!!

Ateizacja życia jest niestety w obecnych czasach zjawiskiem co raz bardziej powszechnym. Ateizacja czyli wiara w nic lub po prostu odrzucenie wszelkich wyznań. Tak najprościej można definiować ten zabieg.W imię fałszywie pojętej tolerancji żąda się dziś od katolików, aby zrezygnowali z praktykowania tego, co z wiarą uznają za prawdziwe i słuszne. Należy podkreślić, że przekonania katolików  są dziś spychane na margines dyskusji jako anachroniczne. Dotyczy to zwłaszcza kwestii związanych z łamaniem prawa naturalnego, ze złem antykoncepcji, aborcji,  ideologii gender, instytucjonalizacji związków osób tej samej płci, promocji wzorców zachowań, które są sprzeczne z tradycyjnym modelem rodziny.

My wierzymy i mówi stop ateizacji.Jan Paweł II o wierze


Trzeba ponownie odnaleźć i ukazać prawdziwe oblicze chrześcijańskiej wiary, która nie jest jedynie zbiorem tez wymagających przyjęcia i zatwierdzenia przez rozum. Jest natomiast poznaniem Chrystusa w wewnętrznym doświadczeniu, żywą pamięcią o Jego przykazaniach, prawdą, którą trzeba żyć. Słowo zresztą jest prawdziwie przyjęte dopiero wówczas, gdy wyraża się w czynach i urzeczywistnia w praktyce. Wiara to decyzja, która angażuje całą egzystencję. Jest spotkaniem, dialogiem, komunią miłości i życia między wierzącym a Jezusem Chrystusem: Drogą, Prawdą i Życiem (por. J 14, 6). Prowadzi ona do aktu zaufania i zawierzenia Chrystusowi i pozwala nam żyć tak, jak On żył (por. Ga 2, 20), to znaczy miłując ponad wszystko Boga i braci.

Encyklika "Veritatis splendor", nr 88