VII Bydgoski Rowerowy Rajd Niepodległości -DZIĘKUJEMY !

Dziękujemy samorządom, instytucjom i  wszystkim osobom  zaangażowanym w realizację  tego wydarzenia. SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !!!
Szczególne podziękowania dla Policji, która zabezpieczała przejazd ponad 250  rowerzystów od godz.6.30 do 17,30  na dystansie 111km.To najlepszy przykład, że Policja jest z nami.  SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !!!

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy uczestnikom VII Bydgoskiego Rowerowego Rajdu Niepodległości - to WY tworzycie jego niesamowitą  atmosferą i charakter. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację  tego wydarzenia. Święto Niepodległości  jest dla nas bardzo ważne, pamięcią, postawą  oraz swoim uczestnictwem w jego obchodach  nadaliśmy mu  należną rangę. Przypomnieliśmy o Miejscach Pamięci Narodowej położonych w Bydgoszczy i na terenie powiatu bydgoskiego -   oddaliśmy hołd  poległym za naszą ojczyznę. To były godne obchody 95 rocznicy Święta Odzyskania Niepodległości.  • Podziękowania dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Urzędu i Miasta Bydgoszczy oraz Starostwa Powiatu Bydgoskiego za udzieloną pomoc finansową.
 • Dziękujmy poszczególnym   Urzędom  Gmin za pomoc w zakresie zakupu medali pamiątkowych i tak : Nowa Wieś Wielka, Białe Błota, Sicienko, Koronowo, Dobrcz oraz Osielsko.
 • Dziękujemy Prezydentowi Miasta Bydgoszczy Rafałowi Bruskiemu  i Staroście Powiatu Bydgoskiego Wojciechowi Porzych za honorowy patronat na rajdem oraz za czynny udział Prezydenta Bydgoszczy  Rafała Bruskiego w rajdzie, jechał  z nami do samej mety.
 • Podziękowania dla Ks. Zenona Surmy za Mszę Św. w intencji Ojczyzny, która odbyła się w Kościele  Garnizonowym w Bydgoszczy.  
 • Serdecznie dziękujemy Ks. Markowi Walkusz ze Zgromadzenia Ducha Świętego za wspólną  modlitwą na Cmentarzu Bohaterów Bydgoszczy.
 • Dziękujemy Pani Mari Zajączkowskiej za pomoc i opracowanie wydanego folderu.
 • Dziękujemy  bratu Hieronimowi również ze Zgromadzenia Ducha Świętego , naszemu duchowemu opiekunowi   za udział w rajdzie i  wspólną modlitwę w Dębowej Górze.
 • Szczególne podziękowania dla Pani Marii  Wysockiej, która  opowiedziała na Cmentarzu Bohaterów Bydgoszczy oraz na Starym Rynku  tragiczne  wydarzenia z Bydgoszczy, które miały miejsce  w czasie II Wojny Światowej.
 • Podziękowania za udzieloną pomoc organizacyjną  dla Przewodniczego Rady Miasta Bydgoszczy Pana Roman Jasiakiewicza.   
 • Szczególne podziękowania  dla Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka Pana Wojciecha Oskwarka za serdeczne przyjęcie w Brzozie.
 • Dziękujemy  grupie ratownictwa medycznego "NZOZ Delfin".
 • Serdeczne podziękowania dla całych Bytkowic za gościnę, dziękujemy    Sołtysowi Bytkowic -  Waldemarowi Małaczyńskiemu, Lidii Ptasznik,  Wiesławie Lasocie,  Małgorzacie Herbie, Halinie Wasilewskiej,  Lidii  Sadkowskiej -  KGW Bytkowice. 
 • Dziękujemy UG w Osielsku  za udostępnienie świetlicy  w Żołędowie.
 • Dziękujemy obsłudze technicznej rajdu, która była cały czas z nami, firmom: MARZ-BUD - Piotr Gapiński, KOBUD  - Krzysztof Kowalski, Hotel Brzoza,   Jarkowi i Mateuszowi  - motocykliści.
 • Podziękowania  dla firmy MAR-POL - Marek Dobies za uszycie flag i chust.
 • Dziękujemy Panie Małgorzacie Żukowskiej - Wydawnictwo WM   - za opracowania graficzne folderu rajdu, etykiet i plakatów.
 • Dziękujemy  Marcinowi i Mateuszowi  Skoniecznym, Mariuszowi Matuszak, Łukaszowi Kubiak,  Ryszardowi Andrzejewskiemu, Elżbiecie, Mikołajowi i Marcie Wiśniewskiej, Małgorzacie Wiśniewskiej,  Romanowi Brodeckiemu, Kazimierzowi Wołoszyn, Adamowi Roguckiemu, Maciejowi Kliniewskiemu,  Bartoszowi Witońskiemu, Markowi Kulpińskiemu,  Danielowi Saydak  i  Darkowi Herbie.
 • Podziękowania dla Roberta i Dawida Bazeli - firma URANOS oraz dla Adama Mordki za oprawę muzyczną rajdu.
 • Serdeczne podziękowania dla osób  które utrwaliły nasz  rajd :  fotografie wykonał  Darek Danielek, Magda Dudzyńska, Krzysztof Nycek i Przemysław Barański, filmował Maciej Jaczyński,i Andrzej-Czasowiec i Zbigniew Chamernik.      
 • Dziękujemy wszystkim sympatykom rajdu i tym którzy pozdrawiali nas na trasie.

Jeszcze raz szczególne podziękowania dla Policji   za pełne i profesjonalne zabezpieczenie trasy przejazdu,
w szczególności dziękujemy   nadkom. Tomaszowi  Meyze.


Do zobaczenia za rok,
VIII RAJD NIEPODLEGŁOŚCI startuje 11 listopada 2014r.