IV Bieg Trzeźwości, 21 września 2013r.

 

21 września 2013r:  IV Bieg Trzeźwości - 10km /  Nordic- Walking - 5km / VIII Rowerowy Rajd Rodzinny.

Regulamin.

Relacja z VII Rodzinnego Rajdu Rowerowego i III Biegu Trzeźwości Brzoza - Przyłęki, 01.09.2012
TRASA i PRZEBIEG ZAWODÓW.

1.    Trasa zawodów składa się z  1 pętli liczącej  łącznie 10km, położonej  na terenach między Przyłękami , a Brzozą
2.    Na trasie podłoże asfaltowe i szutrowe  Dla nordic-walking trasa przebiega na terenach leśnych.
3.    Start i meta : ul. Zabytkowa przy Szkole Podstawowej, zawodnicy na start muszą się zgłosić do  godziny 11:45.
4.    Długość trasy: 10 km  dla biegaczy i wózkarzy.
5.    Długość trasy:5 km  dla uczestników nordic 
6.    Zawodnicy na starcie ustawiają się według kolejności:
•     zawodnicy na  wózkach – start godz. 11,55
•      za nimi biegacze – start godz.12,00
•      uczestnicy nordic  walking – start godz.12,05
7.    Trasa będzie posiadała oznaczony każdy kilometr.
8.    Pomiar czasu w systemie elektronicznym  – oficjalnym czasem jest czas netto.
9.    Punkt odżywiania będzie  znajdował się na  5 km.
10.  Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Obsługa punktów będzie spisywała numery startowe zawodników skracających trasę.
11.  Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 1h i 30 minut. Trasa zostanie  zamknięta  dla ruchu kołowego do godziny 13:30.


OPŁATA STARTOWA.

1.Dla biegu:
35 zł – opłata dokonana do dnia 31 lipca  2013.
50 zł – opłata dokonana do dnia 31 sierpnia.
60 zł - opłata dokonana do dnia 20 września 
80 zł - opłata dokonana w  dniu zawodów


2.Dla nordic-walking  wynosi :
20 zł – opłata dokonana do dnia 31 lipca  2013
40 zł – opłata dokonana do dnia 31 sierpnia.
60 zł - opłata dokonana w dniu zawodów

Z opłaty startowej są zwolnieni :
•      uczestnicy nordic walking  wieku poniżej  18
•      uczestnicy wyścigu hand-bike.

Dla studentów  do lat 26, młodzieży uczącej oraz uczestników powyżej 60 roku życia  oplata wynosi 50% kwot wymienionych w pkt 1 i 2.


ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW.

1.    Wszyscy uczestnicy zawodów  otrzymują :
•    numer startowy,
•    medal pamiątkowy bez względu za zajęte miejsce,
•    pamiątkowy t-shirt ,
•    prawo udziału w zawodach : bieg , wyścig hand-bike oraz nordic-walikng oznakowaną, trasą,
•    prawo do korzystania z bufetów na trasie (woda, napoje, batony, owoce, ciastka),
•    pomiar czasu (pełne wyniki będą dostępne na stronie internetowej www.rowerowabrzoza.pl,   na tablicy ogłoszeń w miejscu mety zawodów
     oraz każdy uczestnik otrzyma sms  ze swoim wynikiem,
•    pełne zabezpieczenie medyczne (Grupa Ratownictwa Medycznego),
•    ubezpieczenie NW,
•    posiłek regeneracyjny po zawodach,
•    udział w losowaniu nagród rzeczowych w tym roweru,


KLASYFIKACJE I NAGRODY.

KLASYFIKACJA OPEN i WIEKOWA.

1.    Zwycięzcami w kategoriach Open bieg  (Kobiet i Mężczyzn)  zostaną zawodnicy,  którzy w    najkrótszym czasie pokonają trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.
2.    Zwycięzcami we wszystkich innych kategoriach w których wyróżnia się podział na wiek i płeć   zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę
       oraz nie   pominą żadnego punktu kontrolnego.
3.    W kategorii open  mężczyźni  i kobiety  – najlepsi z czasami  ( 5 miejsc) otrzymają nagrody rzeczowe i  finansowe  tj. kupony wartościowe,
       które będzie można zrealizować w sklepie        sportowym wskazanym przez organizatora.
4.    Wartość ww. kuponów  dla kategorii  open : 1m - 300zł, 2m-200zł, 3m-150zł, 4m-100zł, 5m-100zł do zrealizowania w  sklepie  sportowym wskazanym przez organizatora.
5.    Ponadto w każdej kategorii wiekowej od miejsca 1 do 5 zostaną wręczone trofea sportowe i  bony wartościowe (m.1-3)  i nagrody rzeczowe ( m. 4 - 5)
6.    Wartość kuponów  dla kategorii  wiekowych : 1m. - 150zł, 2m. - 120zł, dla 3m. - 100zł, 4 - 5m. - nagrody rzeczowe.
7.    Nagrody w klasyfikacji wiekowej nie mogą kumulować się z nagrodami w klasyfikacji generalnej.

KLASYFIKACJA DODATKOWA  - BIEG - POLSKI ZAWODNIK.
1.    W kategorii open  mężczyźni  i kobiety  – najlepsi zawodnicy od miejsca 1 do 3  posiadający polskie obywatelstwo  otrzymają  nagrody finansowe.
2.    Nagrody finansowe: 1m. - 800zł, 2m. - 500zł, 3m. -300zł, - kwoty netto.
3.    Nagrody finansowe zostaną wypłacone w gotówce  w dniu zawodów.

KLASYFIKACJA DODATKOWA   - NAJSZYBSZA DRUŻYNA.
1.    Klasyfikacja ze względu  na  łączny czas 5 zawodników z tej samej drużyny.
2.    Klasyfikowani są zawodnicy  danej drużyny,   którzy legitymują się co najmniej  5 wcześniejszymi  startami w innych zawodach pod nazwą zgłoszonej drużyny - do biegu.
3.    Nie będzie klasyfikowana  drużyna utworzona tylko i wyłącznie  dla IV Biegu Trzeźwości.
4.    Klasyfikacja miejsca od 1-3, nagrody: trofea sportowe i kupony wartościowe do zrealizowania  w sklepie   sportowym wskazanym przez organizatora.
5.    Wartość kuponów  dla kat. najszybsza drużyna : I m - 5 kuponów po 200zł, II m. - 5 kuponów po 100zł , III m. - 5 kuponów po 80zł.


KLASYFIKACJA DODATKOWA   -  NAJSZYBSZA RODZINA.
1.    Zostanie wyłoniona najszybsza biegająca rodzina.
2.    Klasyfikowany jest łączny czas dwóch członków rodziny. Liczy się łączny czas rodziny.
       By rodzina została sklasyfikowana musi biec co najmniej dwóch członków  rodziny w dowolnej konfiguracji. Liczy  się tylko  pierwsza grupa pokrewieństwa  i tak:
       siostra, brat, żona, mąż, dzieci.
3.    Klasyfikacja miejsca od 1-10.
4.    Nagrody : trofea sportowe i nagrody rzeczowe – sprzęt AGD.
5.    Wśród wszystkich sklasyfikowanych rodzin bez względu na miejsce będzie rozlosowany rower.

CZAS BIEGU.
1.    Dla zawodnika i zawodniczki którzy poprawią ubiegłoroczny czas biegu zwycięzców tj. dla mężczyzn - Martin Mukule 30:08, dla kobiet - Olga Ochal 34:04.
2.    Nagroda finansowa:  500zł - kwota netto.
3.    Nagrody finansowe zostaną wypłacone w gotówce  w dniu zawodów.

MIESZKANIEC POWIATU BYDGOSKIEGO.
1.    Najlepsi zawodnicy od miejsca 1 do 3  zamieszkali na terenie powiatu bydgoskiego.
2.    Klasyfikowane miejsca od 1-3 ( open bez kategorii wiekowej  ).
3.    Nagrody - trofea sportowe.

KLASYFIKACJA i NAGRODY  – HAND-BIKE i NORDIC-WALKING. 
1.    W kategorii open  mężczyźni  i kobiety  – najlepsi z czasami  otrzymają  trofea sportowe oraz nagrody rzeczowe od  miejsca 1 do 5.
2.    Podział na kategorie wiekowe nie obowiązuje dla hand-bike  i nordic-walking.  Trofea sportowe i nagrody rzeczowe wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania     zawodów.