Dla bł. Jana Pawła II - medal. Jan Paweł II o sporcie.

Projekt medalu autorstwa Macieja Jaczyńskiego jest już  gotowy.Medal średnicy ok.8 cm w kolorze srebrnym -mat otrzyma każdy uczestnik biegu i rajdu rowerowego na mecie.
Dla Jana Pawła II - 1 maja 2013r.
Start w Brzozie , meta w Bydgoszczy przy Zgromadzeniu Ducha Świętego.

Dystans 15km dla biegaczy.
Dystans ok.40km dla rowerzystów.
Trasa - zobacz na mapie.
Zgłoszenia on-line.
Regulamin.

Medal.


 "... sport jest przede wszystkim darem Bożym" (2000).

 "Sport ujawnia  nie tylko bogate możliwości fizyczne człowieka, ale także jego zdolności intelektualne i duchowe" (2000).

 "Dzięki sportom uprawianym na wolnym powietrzu odnajdują [ludzie] równowagę - czynnik konieczny dla zdrowia psychicznego i moralnego, podniety do wypełniania obowiązków" (Siena 17 VI 1984).

 "Sport nie jest celem, ale środkiem, może stać się czynnikiem współtworzącym cywilizację i służącym prawdziwej rozrywce, pobudzającym ludzi, by ujawniali swoje najlepsze strony" (2000).

 "Sport ma dziś ogromne znaczenie, ponieważ może sprzyjać upowszechnianiu wśród młodych ważnych wartości, takich jak lojalność, przyjaźń, wspólnota, solidarność" (2000).

 "Sport może  wnosić cenny wkład w pokojowe porozumienie między narodami oraz przyczynić się do utrwalania w świecie nowej cywilizacji miłości" (2000).

 "Niech ćwiczenia fizyczne będą częścią waszego poszukiwania wyższych wartości, które kształtują charakter i dają poczucie godności i sukcesu - we własnych oczach i w oczach innych. W rozumieniu chrześcijańskim samo życie jest współzawodniczeniem i zmaganiem o dobroć i świętość" (2000).

 "Kościół uważa aktywność sportową, uprawianą przy pełnym poszanowaniu obowiązujących zasad, za ważny instrument wychowawczy, zwłaszcza dla młodych pokoleń" (1988).

 "O duchowej sile narodu świadczy także dobry sport..." (2000).

 "Każdy rodzaj sportu niesie z sobą bogaty skarbiec wartości, które zawsze trzeba sobie uświadamiać, aby móc je urzeczywistnić" (Elbląg 1999).

 "Jest rzeczą znamienną, że niektóre wyrażenia typowe dla języka sportu - na przykład umiejętność dokonania wyboru, trening, dyscyplina życiowa, wytrwałe znoszenie trudu, zaufanie do wymagającego przewodnika, uczciwa akceptacja zasad gry - nie są obce uczniom Chrystusa" (Rzym 31 V 1990).

 "Dziękuję tym wszystkim w naszej Ojczyźnie, którzy dostrzegają piękno i szlachetność sportu i starają się te wartości rozpowszechniać w społeczeństwie" (2000).

 "Tu w góry przyjeżdża się, by stanąć przed pewną rzeczywistością geograficzną, która nas przewyższa i pobudza do zaakceptowania tej postawy, do pokonania samych siebie. I widać tych piechurów, turystów, alpinistów, tych wspinających się nierzadko jak bohaterowie, którzy podążając za milczącym słowem, słowem majestatycznym, odwieczną wymową gór, idą, wspinają się i pokonują samych siebie, aby dotrzeć na szczyty" (Dolina Aosty, lato 1986).

 "Góry są wyzwaniem, góry prowokują człowieka, istotę ludzką, młodych, i nie tylko młodych, do dokonania wysiłku w celu zwyciężenia samych siebie".

 "Kto chce naprawdę odnaleźć samego siebie musi nauczyć się obcować z przyrodą, bo oczarowanie jej pięknem wprowadza bezpośrednio w ciszę kontemplacji" (2000).