Dla bł. Jana Pawła II - Bieg Papieski, Rajd Rowerowy.

I BIEG PAPIESKI - RAJD ROWEROWY
Brzoza - Bydgoszcz.

1 maja 2013r.
Dystans 15km dla biegaczy - lista startowa.
Dystans ok.40km dla rowerzystów - lista startowa.
Baza zawodów ( meta ) - Dom Prowincjalny, Zgromadzenie Duch Świętego - Bydgoszcz ul.Jana Pawła II nr 117.

Zobacz dojazd do bazy zawodów - parking.

Zapoznaj się z programem i mapą trasy.
Trasa  z  Brzozy do Bydgoszczy przebiega przez  tereny leśne Puszczy Bydgoskiej.



PROGRAM

Dzień zawodów: środa, 1 maja 2013r.
  • 8:00 - 10:00 Biuro Zawodów - odbiór pakietów dla uczestników - siedziba Zgromadzenia Ducha Świętego Bydgoszcz Al. Jana Pawła II 117.
  • 10:15-10.30 początek I etapu rajdu rowerowego (Bydgoszcz, Al. Jana Pawła II 117 - Brzoza - dystans ok.15 km).
  • 10.40-10.55 wyjazd autobusów dla biegaczy z Biura Zawodów na start do Brzozy.
  • 11:30-11.45 start honorowy biegaczy i rowerzystów przy Kościele w Brzozie.
  • 12:00-start ostry biegu.
  • 12.10-start II etapu rajdu rowerowego (dystans ok. 25 km).
  • 12.50-pierwsi uczestnicy biegu na mecie - Zgromadzenia Ducha Świętego Bydgoszcz Al. Jana Pawła II nr 117.
  • 13.15-pierwsi uczestnicy rajdu rowerowego na mecie - Zgromadzenia Ducha Świętego Bydgoszcz Al. Jana Pawła II nr 117.
  • 13:30-14:15 posiłek i dekoracja zwycięzców zawodów na mecie, w siedzibie Zgromadzenia Ducha Świętego Bydgoszcz Al. Jana Pawła II 117.
  • 14:30 wspólna modlitwa.


Trasa biegu.Trasa rajdu rowerowego.
(...) "Potencjał ukryty w sporcie sprawia, że jest on szczególnie ważnym narzędziem integralnego rozwoju człowieka oraz czynnikiem niezwykle przydatnym w procesie budowania społeczeństwa bardziej ludzkiego. Poczucie braterstwa, wielkoduszności, uczciwość i szacunek dla ciała - stanowiące z pewnością niezbędne cnoty każdego dobrego sportowca - przyczyniają się do budowy społeczeństwa, gdzie miejsce antagonizmów zajmuje sportowa rywalizacja, gdzie więcej ceni się spotkanie niż konflikt, uczciwe współzawodnictwo niż zawziętą konfrontację" (...)


Jan Paweł II















TRASA i PRZEBIEG ZAWODÓW.

1.    Trasa zawodów przebiega przez tereny leśne Puszczy Bydgoskiej z Brzozy do Bydgoszczy.
2.    Start honorowy przy Kościele w Brzozie ( start ostry przy Hotelu Brzoza ).
3.    Meta - Dom Prowincjalny, Zgromadzenie Duch Świętego - Bydgoszcz ul.Jana Pawła II nr 117.
4.    Długość trasy: 15 km  dla biegaczy.
5.    Długość trasy:ok.40 km  dla uczestników rajdu rowerowego. 
7.    Trasa będzie posiadała oznaczony każdy kilometr dla biegaczy.
8.    Pomiar czasu w systemie elektronicznym  – oficjalnym czasem jest czas netto.
9.    Punkt odżywiania ( woda, izotonik , owoce )  będzie  znajdował się na  5 km i 10 km dla biegaczy.
10.  Punkt odżywiania będzie  znajdował się na  15 km i 30 km dla rowerzystów. .
10.  Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Obsługa punktów będzie spisywała numery startowe zawodników skracających trasę.
11.  Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 2,5h dla biegaczy i rowerzystów.


ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW BIEGU i RAJDU ROWEROWEGO.

1.    Wszyscy uczestnicy zawodów  otrzymują :

•    imienny numer startowy,
•    medal pamiątkowy bez względu za zajęte miejsce,
•    prawo udziału w zawodach : bieg oznakowaną, trasą,
•    prawo udziału w rajdzie : rajd rowerowy oznakowaną, trasą,
•    prawo do korzystania z bufetów na trasie (woda, napoje, batony, owoce, ciastka),
•    pomiar czasu (pełne wyniki będą dostępne na stronie internetowej www.rowerowabrzoza.pl,   na tablicy ogłoszeń w miejscu mety zawodów )
•    pełne zabezpieczenie medyczne (Grupa Ratownictwa Medycznego),
•    ubezpieczenie NW,
•    posiłek regeneracyjny po zawodach,


KLASYFIKACJE I NAGRODY .

KLASYFIKACJA OPEN i WIEKOWA dla biegaczy.

1.    Zwycięzcami w kategoriach Open bieg  (Kobiet i Mężczyzn)  zostaną zawodnicy,  którzy w    najkrótszym czasie pokonają trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.
2.    Zwycięzcami we wszystkich innych kategoriach w których wyróżnia się podział na wiek i płeć   zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę
       oraz nie   pominą żadnego punktu kontrolnego.
3.    W kategorii open  mężczyźni  i kobiety  – najlepsi z czasami  ( 3 miejsca) otrzymają trofea sportowe.
5.    Ponadto w każdej kategorii wiekowej od miejsca 1 do 3  zostaną wręczone trofea sportowe.
7.    Nagrody w klasyfikacji wiekowej nie mogą kumulować się z nagrodami w klasyfikacji generalnej.

KLASYFIKACJA OPEN i WIEKOWA dla rowerzystów.
1.    W rajdzie rowerowym nie będzie prowadzona klasyfikacja ze względu na czas przejazdu.
2.    Dla najbardziej aktywnych uczestników rajdu rowerowego zostaną wręczone wyróżnienia w formie trofeów sportowych.