Dla Jana Pawła II - II Bieg Papieski, Rajd Rowerowy, Nordic-Walking, 1 maja 2014.

Brzoza - Bydgoszcz, 1 maja 2014.
To już po raz drugi spotykamy się dla Jana Pawła II. Tym razem będziemy biec, jeździć rowerem i iść  w pierwszą niedzielę tj.1 maja 2014  po kanonizacji Papieża Polaka.
Zgłoszenie on-line
Regulamin.
        
Zobacz broszurę.

Lista startowa : bieg, rower, nordic-walking.

Baza zawodów ( meta ) - Dom Prowincjalny, Zgromadzenie Ducha Świętego - Bydgoszcz ul.Jana Pawła II nr 117.


Ilość uczestników ograniczona do 200-bieg, 200-rowerzyści, 100-nordic-walikng.
Wyniki z roku 2013.
Zobacz galerię zdjęć z pierwszej edycji.

(...) "Potencjał ukryty w sporcie sprawia, że jest on szczególnie ważnym narzędziem integralnego rozwoju człowieka oraz czynnikiem niezwykle przydatnym w procesie budowania społeczeństwa bardziej ludzkiego. Poczucie braterstwa, wielkoduszności, uczciwość i szacunek dla ciała - stanowiące z pewnością niezbędne cnoty każdego dobrego sportowca - przyczyniają się do budowy społeczeństwa, gdzie miejsce antagonizmów zajmuje sportowa rywalizacja, gdzie więcej ceni się spotkanie niż konflikt, uczciwe współzawodnictwo niż zawziętą konfrontację" (...)


Jan Paweł II

Zobacz jak było 1 maja 2013r.
PROGRAM

Dzień zawodów: czwartek, 1 maja 2014r.
II BIEG PAPIESKI - RAJD ROWEROWY - NORDIC-WALKING to  ogólnopolska impreza sportowo na terenach położnych w Puszczy Bydgoskiej  pomiędzy Brzozą a Bydgoszczą.
Ilość uczestników ograniczona do 200-bieg, 200-rowerzyści, 100-nordic-walikng.
 1. Dzień zawodów – Czwartek,  1 maja 2014r. 
  •  godzina  8.00  – 10.00 - Biuro Zawodów – odbiór pakietów - Dom Prowincjalny, Zgromadzenie Duch Świętego - Bydgoszcz ul.Jana Pawła II nr 117.
  •  godzina 10.15 - 10.30  - start rajdu rowerowego  I etap ( rajd jedzie w kierunku Brzozy - dystans ok.15 km  ).
  •  godzina 10.30 - 10.45  - wyjazd autobusów z biura zawodów dla biegaczy i nordic-walking na start do Brzozy.
  •  godzina 11.45 -  start honorowy biegaczy i rowerzystów przy Kościele w Brzozie. 
  •  godzina 12.00 -  start ostry - bieg (dystans  15km).
  •  godzina 12.05 -  start - rajd rowerowy -  II etap  (dystans  ok. 25km).
  •  godzina 12.15 -  start ostry - nordic-walking (dystans  8km).
  •  godzina 13.15 - 14.15 posiłek i dekoracja zwycięzców  zawodów , baza zawodów
  Meta Bydgoszcz ( biuro zawodów ) ,  Zgromadzenie Ducha Świętego - Bydgoszcz ul.Jana Pawła II nr 117.
 2. Godzina 14.30 -   wspólna modlitwa.

 3. View Dla JANA PAWŁA II - I Bieg Papieski, Rajd Rowerowy - 1 maja 2013 in a larger map


TRASA i PRZEBIEG ZAWODÓW.

 1. Trasa biegu, rajdu rowerowego oraz nordic-walking jest położona na terenach leśnych w Puszczy Bydgoskiej z Brzozy do Bydgoszczy.
 2. Start honorowy dla wszystkich uczestników  przy Kościele w Brzozie.
 3. Start ostry dla biegu przy Hotelu Brzoza.
 4. Start rajdu rowerowego przy Hotelu Brzoza - trasa turystycznego.
 5. Start ostry dla nordic-walking godz.12,00 droga leśna ze węzłem w Stryszku - uczestnicy na strat ostry spod Kościoła w Brzozie  zostaną dowiezieni autokarami.
 6. Meta dla wszystkich uczestników - Dom Prowincjalny, Zgromadzenie Duch Świętego - Bydgoszcz ul.Jana Pawła II nr 117.
 7. Długość trasy: 15 km  dla biegaczy.
 8. Długość trasy:ok.40 km  dla uczestników rajdu rowerowego.
 9. Długość trasy: 8 km  dla uczestników nordic-walking.
 10. Zawodnicy na starcie przy Hotelu Brzoza ustawiają się według kolejności:
  bieg   – start godz.12,00
  rower – start godz.12,05
 11. Trasa będzie posiadała oznaczony każdy kilometr dla biegaczy i co 5km dla rowerzystów.
 12. Pomiar czasu w systemie elektronicznym  – oficjalnym czasem jest czas netto.
 13. Punkt odżywiania ( woda, izotonik , owoce )  będzie  znajdował się na  5 km i 10 km dla biegaczy i na 5 i 7,5km dla nordic-walking.
 14. Punkt odżywiania będzie  znajdował się na  15 km i 30 km dla rowerzystów.
 15. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Obsługa punktów będzie spisywała numery startowe zawodników skracających trasę.
 16. Wszystkich uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący 2,5h, po tym czasie uczestnik jest zobowiązany  do zejścia z trasy i zabrany będzie na metę zawodów przez samochód techniczny organizatora.

OPŁATA STARTOWA i ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW.

OPŁATA STARTOWA .
 1. Opłata startowa:
  30zł  do dnia 28 lutego
  40zł  do dnia 20 kwietnia 
  50zł  do dnia 27 kwietnia

 2. Opłata jest obowiązkowa bez względu na wybraną przez uczestnika opcje zawodów.
  W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje :
  • numer startowy,
  • prawo udziału w zawodach : bieg i rajd rowerowy oznakowaną trasą,
  • elektroniczny pomiar czasu-dotyczy biegu i nordic-walking,
  • ubezpieczenie NW,
  • ciepły posiłek w bazie zawodów,
  • bufety na trasie, 
  • przewóz uczestnika z bazy zawodów na start do Brzozy,
  • zabezpieczenie medyczne,
  • transport uczestnika w przypadku niemożliwości kontynuowania zawodów lub rajdu,
  • medal pamiątkowy na mecie dla każdego uczestnika (bieg, rower, nordic-walking).


 3. Opłata startowa  może być dokonana w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego na konto organizatora :
  Stowarzyszenie Klub "ROWEROWA BRZOZA", 86-061 Brzoza, Olimpin ul. Nadrzeczna 24.
  Bank Zachodni WBK 13 1090 1072 0000 0001 0981 8824
  Na przelewie bankowym lub pocztowym należy koniecznie podać imię i nazwisko i  tytuł opłaty z podaniem opcji udziału ( bieg, rajd rowerowy, nordic-walking)

 4. Opłata startowa nie obejmuje pamiątkowego t-shirta ( koszulka techniczna ) - opłata dodatkowa 25zł.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
  Przyjęci będą Ci uczestnicy których przelewy są zaksięgowane na koncie organizatora do dnia 27 kwietnia 2014r. w ramach określonego limitu.
 6. Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów.
 7. Organizator dopuszcza minimum 14 dni przed zawodami w przypadku rezygnacji z udziału zwrot opłaty w pełnej wysokości .
  Po tym terminie  opłata będzie  zwrócona w 50%.
 8. W dniu zawodów opłata startowa nie podlega zwrotowi.


KLASYFIKACJE I NAGRODY .

KLASYFIKACJA OPEN i WIEKOWA dla biegaczy i nordic-walking.

1.    Zwycięzcami w kategoriach Open bieg  (Kobiet i Mężczyzn)  zostaną zawodnicy,  którzy w    najkrótszym czasie pokonają trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.
2.    Zwycięzcami we wszystkich innych kategoriach w których wyróżnia się podział na wiek i płeć   zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę
       oraz nie   pominą żadnego punktu kontrolnego.
3.    W kategorii open  mężczyźni  i kobiety  – najlepsi z czasami  ( 3 miejsca) otrzymają trofea sportowe.
4.    Ponadto w każdej kategorii wiekowej od miejsca 1 do 3  zostaną wręczone trofea sportowe.
5.    Nagrody w klasyfikacji wiekowej nie mogą kumulować się z nagrodami w klasyfikacji generalnej.KLASYFIKACJA OPEN i WIEKOWA dla rowerzystów.
1.    W rajdzie rowerowym nie będzie prowadzona klasyfikacja ze względu na czas przejazdu.
2.    Dla najbardziej aktywnych uczestników rajdu rowerowego zostaną wręczone wyróżnienia w formie trofeów sportowych.