Pragnienie wyzdrowienia jest już połową zdrowia - Seneka.

W ubiegłym tygodniu w dniach 21-22 stycznia w szpitalu w bydgoskiej Smukale odbył się I Turniej Tenisa Stołowego. Był to nietypowy turniej sportowy w którym udział wzięli pacjenci szpitala. Rywalizacja trwała dwa dni , rozegrano ponad 40  spotkań. Jak na prawdziwych zawodach przystało - zawody zakończyła dekoracja.

Zwyciężył Pan Leszek z Torunia, II miejsce zajął  Pan Andrzej , III miejsce przypadło Panu Romanowi również z Torunia.Zwycięzcy otrzymali puchary oraz nagrody rzeczowe, a każdy uczestnik turnieju otrzymał pamiątkową statuetkę. Dekoracji dokonał Ordynator,Pani Doktor oraz personel medyczny. Sport ujawnia nie tylko bogate możliwości fizyczne człowieka, ale także jego zdolności intelektualne i duchowe.
Sport nie polega jedynie na sile fizycznej i wydolności mięśni, ale ma także swoją  duszę, która może leczyć.