VI Metropolia Bydgoszcz Maraton MTB - 31.05.2014r.

Zgłoszenie on-line.
Regulamin.
Lista startowa.

Trasa  Puszcza Bydgoska.
Dystans 55km
Dystans 30 km.

Zobacz edycję z roku 2012.        Wyniki 2012.
Tym razem nowa baza zawodów Bydgoskiego Maratonu MTB  w urokliwym miejscu w sąsiedztwie rzeki Brdy - Bydgoszcz Rybi Rynek.


BYDGOSZCZ    ZAPRASZA.        PUSZCZA    BYDGOSKA   TO   WYJĄTKOWE    MIEJSCA   DLA   MARATONU   MTB.
Zobacz edycję 2013.
 
Zobacz edycję 2012.
 


PROGRAM.

 1. VI METROPOLIA BYDGOSZCZ  MARATON MTB 2014 to  ogólnopolska impreza sportowo rozgrywana
  na terenach leśnych Puszczy Bydgoskiej położonej pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem.
 2. Dzień przed zawodami – Piątek ,  30 maja  2014r., od godziny 16.00    udostępnienie oznakowanej trasy maratonu.
 3. W dniu zawodów – Sobota,  31 maja 2014r.
  • godzina  8.30  – 11.00 -  odbiór pakietów startowych oraz zapisy w Biurze Zawodów – Bydgoszcz - Rybi Rynek,
  • godzina 11.10 –  prezentacja zawodników i drużyn maratonu MTB ,
  • godzina 11.30 -  start honorowy – przejazd ulicami Bydgoszczy na start ostry,
  • godzina 12.00  - start ostry , Leśnictwo  Bielice ( dystans 55km ) ,
  • godzina 12.02  - start ostry , Leśnictwo  Bielice ( dystans 30km ) ,
  • godzina 15.00 -  dekoracja zwycięzców - Bydgoszcz  - Rybi Rynek,
  • godzina 16.00 -  losowanie nagród wśród uczestników w tym roweru,
  • godzina 16.15-30  - zakończenie imprezy.  

HONOROWY PATRONAT
Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.

Opłata startowa  wynosi :
 • 40 zł – opłata dokonana do dnia 15 marca 2014r.
 • 50 zł – opłata dokonana do dnia 30 kwietnia  2014r.
 • 60 zł – opłata dokonana do dnia 30 maja 2014r.
 • 70 zł - opłata płatna w dniu zawodów.
 1. Opłata startowa MTB  może być dokonana w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego
  na konto organizatora :
  Stowarzyszenie Klub "ROWEROWA BRZOZA", 86-061 Brzoza, Olimpin ul. Nadrzeczna 24
  Bank Zachodni WBK 13 1090 1072 0000 0001 0981 8824
  na przelewie bankowym lub pocztowym należy koniecznie zaznaczyć tytuł opłaty
  VI  METROPOLIA BYDGOSZCZ  MARATON MTB  oraz  imię i nazwisko uczestnika.
 2. Z opłaty są zwolnieni są  zawodnicy którzy w edycji Maratonu z roku 2012 zajęli w kategorii open kobiety i open  mężczyźni   miejsca od  1 do 5 oraz 1 miejsca  w każdej kategorii wiekowej.
 3. Z opłaty są zwolnieni również uczestnicy którzy jechali trasę 35km w edycji 2013, ( numery startowe od 500 ). Zwolnienie z opłaty startowej dotyczy edycji 2014 trasy 30 lub 55.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
  Przyjęci będą Ci uczestnicy których przelewy są zaksięgowane na koncie Organizatora do dnia 30 maja 2014r.
 5. Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu w Biurze Zawodów podczas rejestracji.
 6. Każdy uczestnik dokonujący wpłaty w biurze zawodów otrzymuje dowód wpłaty, który należy zachować.
 7. Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów.
 8. Organizator dopuszcza minimum 14 dni przed zawodami w przypadku rezygnacji z udziału
  zwrot opłaty w pełnej wysokości . Po tym terminie  opłata będzie  zwrócona w 50%.
 9. W dniu zawodów opłata startowa nie podlega zwrotowi.

Wszyscy uczestnicy zawodów VI METROPOLIA BYDGOSZCZ  MARATON MTB   otrzymują :
 • numer startowy,
 • pamiątkowy t-shirt bez względu za zajęte miejsce,
 • medal pamiątkowy bez względu za zajęte miejsce,
 • udział w losowaniu nagród rzeczowych w tym roweru,
 • prawo udziału w maratonie MTB  oznakowaną trasą,
 • prawo do korzystania z bufetów na trasie (woda, napoje, batony, owoce, ciastka),
 • elektroniczny  pomiar czasu (pełne wyniki będą dostępne na stronie internetowej www.rowerowabrzoza.pl ,
  w telefonach komórkowych podanych przez zawodników przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego
  oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu maratonu,
 • pełne zabezpieczenie medyczne (Grupa Ratownictwa Medycznego),
 • ubezpieczenie NW,
 • posiłek regeneracyjny po maratonie,
NAGRODY

Klasyfikacja indywidualna. 

 1. W kategorii open  – najlepsi z czasami  otrzymają  nagrody finansowe tj. kupony wartościowe,
  które będzie można zrealizować w firmie rowerowej wskazanej przez organizatora.
 2. Wartość ww. kuponów -  kobiety : 1m-800zł, 2m-600zł, 3m-400zł, 4m-200zł, 5m-100zł.
 3. Wartość ww. kuponów -  mężczyźni : 1m-800zł, 2m-600zł, 3m-400zł, 4m-200zł, 5m-100zł.
 4. Ponadto w każdej kategorii wiekowej MARATONU  MTB  zostaną wręczone trofea sportowe oraz nagrody rzeczowe.
 5. Miejsca w kategorii wiekowej Trofea wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania zawodów.
 6. Ponadto w każdej kategorii wiekowej MARATONU  MTB  zostaną wręczone trofea sportowe oraz nagrody rzeczowe.
 7. Nagrody w kategorii  wiekowej nie kumulują  się z nagrodami w klasyfikacji open.
 8. Po zakończeniu maratonu, podczas ceremonii dekoracji wśród wszystkich uczestników zostanie
  przeprowadzona tombola z nagrodami w tym roweru górskiego.
Klasyfikacja drużynowa.
 1. W kategorii open mężczyźni i  kobiety – klasyfikacja ze względu  na  łączny czas 3 zawodników z tej samej drużyny.
 2. Klasyfikowani są zawodnicy  danej drużyny,   którzy legitymują się co najmniej  3 wcześniejszymi  startami w innych zawodach pod nazwą zgłoszonej drużyny - teamu do MARATONU METROPOLII.
 3. Nie będzie klasyfikowana  drużyna utworzona tylko i wyłącznie  dla MARATONU METROPOLII.
 4. Nagradzane 3 pierwsze miejsca. Nagroda główna puchar Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz nagrody rzeczowe i trofea.
Klasyfikacja rekord trasy.
 1. W kategorii  mężczyźni  – 01:43:58,  obecny rekord trasy maratonu  - czas netto - edycja 2012 - BARTOSZ BANACH, HP SFERIS RACING TEAM,   poniżej tego czasu najszybszy zawodnik otrzymuję nagrodę finansową  w kwocie 1.000zł.
 2. W kategorii  kobiety  –     02:09:56,  obecny rekord trasy maratonu - czas netto - edycja 2013 - MAGDALENA HAŁAJCZYK, CORRATEC TEAM ,   poniżej tego czasu najszybsza zawodniczka  otrzymuje nagrodę finansową w kwocie 1.000zł
 3. Trasa maratonu z roku 2013.