Komunikat startowy - 1 maja, bieg, rajd rowerowy i nordic-walking dla św.Jana Pawła II.

1 maja 2014 - to już druga edycja biegu papieskiego, rajdu rowerowego oraz nordic-walking. Biuro Zawodów – odbiór pakietów od godz.8 do 10.00 - Dom Prowincjalny, Zgromadzenie Ducha Świętego - Bydgoszcz ul.Jana Pawła II nr 117.
Zobacz listy startowe.

Podziękujmy Janowi Pawłowi II za 27 lat pontyfikatu, dziękujemy za   to, że uczył  nas jak dążyć do świętości i być świętym.WAŻNE  :

1.Baza zawodów -  Dom Prowincjalny, Zgromadzenie Ducha Świętego - Bydgoszcz ul.Jana Pawła II nr 117 - kierunek wyjazd z Bydgoszczy na Konin, Inowrocław.

2. Pakiety startowe będą wydawane tylko w dniu zawodów 1 maja w  bazie zawodów  - Dom Prowincjalny, Zgromadzenie Ducha Świętego - Bydgoszcz ul.Jana Pawła II nr 117.
     ( do czasu wyjazdu autobusów z biegaczmai i uczestnikami nordic-walking godz.10.15 - 10,30 ,   będzie można posłuchać muzyki na żywo oraz słów św.Jana Pawła II )

3. Parking - w bazie zawodów  -  przy wjeździe będą nasi piloci .

4. Depozyt - w autobusie, rzeczy oddajemy przy Kościele w Brzozie - start honorowy. Rzeczy odbieramy na mecie - baza zawodów.

5. Trasa - oznaczona co 1km ( białe tablice po prawej stronie dla biegaczy ) , dla nordic-walking mniejsze tablice w kolorze żółtym po lewej stronie.

6.Bufety - przy Hotelu Brzoza dla rowerzystów  przed startem do II etapu oraz bufety na trasie biegu.

   Na trasie biegu 3 bufety na 5,5km, 9,5km, 12,5km.

   Na trasie nordic-walking 2 bufety na 2,5km i 6,5km.

7.Nocleg - nieodpłatny Gimnazjum w Brzozie, zakwaterowanie 30 kwietnia  od godz. 16  - zobacz na mapie.
  
W dniu zawodów 1 maja o godz.9,00 autobus zawiezie Was do bazy zawodów.
   Z bazy zawodów również Was odwiezie do Gimnazjum, wykwaterowywanie 1 maja do godz.18,00.
   Pozostałe informacje w sparwie noclegu proszę dzwonić 608 41 93 92. 

   Polecamy również Hotel Brzoza.

8. Posiłek i dekoracja zwycięzców  zawodów - godzina 13.15 - 14.15 , baza zawodów.


9. Na mecie biegu, rajdu rowerowego i nordic-walking  będą wręczane medale wszystkim uczestnikom.
    Medale zostały poświęcone 27 kwietnia w dnu kanonizacji Jana Pawla II na Mszy Świetęj
    w Zgromadzeniu   Ducha Świętego w Bydgoszczy.


10.Na mecie będzie również działała Poczta Polowa  z okolicznościową pieczątką i  kartkami pocztowymi.
     Od godz.8,00 do 14,30 będzie muzyka na żywo - zagra pięć zespołów muzycznych.


11. Zakończenie - wspólna modlitwa w intencji św.Jana Pawła II - Zgromadzenie Ducha Świętego - Bydgoszcz ul.Jana Pawła II nr 117., godz.14.30


12. Trasa biegu, rajdu rowerowego i nordic-walking  - mapy poniżej.


PROGRAM

Dzień zawodów: czwartek, 1 maja 2014r.
II BIEG PAPIESKI - RAJD ROWEROWY - NORDIC-WALKING to  ogólnopolska impreza sportowo na terenach położnych w Puszczy Bydgoskiej  pomiędzy Brzozą a Bydgoszczą.
 1. Dzień zawodów – Czwartek,  1 maja 2014r. 
  •  godzina  8.00  – 10.00 - Biuro Zawodów – odbiór pakietów - Dom Prowincjalny, Zgromadzenie Duch Świętego - Bydgoszcz ul.Jana Pawła II nr 117.
  •  godzina 9.50 - 10.00  - start rajdu rowerowego  I etap ( rajd jedzie w kierunku Brzozy - dystans ok.15 km  ).
  •  godzina 10.15 - 10.30  - wyjazd autobusów z biura zawodów dla biegaczy i nordic-walking na start do Brzozy.
  •  godzina 11.45 -  start honorowy biegaczy i rowerzystów przy Kościele w Brzozie. 
  •  godzina 12.00 -  start ostry - bieg (dystans  15km).
  •  godzina 12.05 -  start - rajd rowerowy -  II etap  (dystans  ok. 25km).
  •  godzina 12.15 -  start ostry - nordic-walking (dystans  8km i 3km ), uczestnicy nordic-walking z spod Kościoła w Brzozie  zostaną na start przewiezieni autokarem
  •  godzina 13.15 - 14.15 posiłek i dekoracja zwycięzców  zawodów , baza zawodów
  Meta Bydgoszcz ( biuro zawodów ) ,  Zgromadzenie Ducha Świętego - Bydgoszcz ul.Jana Pawła II nr 117.
 2. Godzina 14.30 -   wspólna modlitwa.
TRASA i PRZEBIEG ZAWODÓW.

 1. Trasa biegu, rajdu rowerowego oraz nordic-walking jest położona na terenach leśnych w Puszczy Bydgoskiej z Brzozy do Bydgoszczy.
 2. Start honorowy dla wszystkich uczestników  przy Kościele w Brzozie.
 3. Start ostry dla biegu przy Hotelu Brzoza.
 4. Start rajdu rowerowego przy Hotelu Brzoza - trasa turystycznego.
 5. Start ostry dla nordic-walking godz.12,00 droga leśna ze węzłem w Stryszku - uczestnicy na strat ostry spod Kościoła w Brzozie  zostaną dowiezieni autokarami.
 6. Meta dla wszystkich uczestników - Dom Prowincjalny, Zgromadzenie Duch Świętego - Bydgoszcz ul.Jana Pawła II nr 117.
 7. Długość trasy: 15 km  dla biegaczy.
 8. Długość trasy:ok.40 km  dla uczestników rajdu rowerowego.
 9. Długość trasy: 8 km  dla uczestników nordic-walking.
 10. Zawodnicy na starcie przy Hotelu Brzoza ustawiają się według kolejności:
  bieg   – start godz.12,00
  rower – start godz.12,05
 11. Trasa będzie posiadała oznaczony każdy kilometr dla biegaczy i co 5km dla rowerzystów.
 12. Pomiar czasu w systemie elektronicznym  – oficjalnym czasem jest czas netto.
 13. Punkt odżywiania ( woda, izotonik , owoce )  będzie  znajdował się na  5 km i 10 km dla biegaczy i na 5 i 7,5km dla nordic-walking.
 14. Punkt odżywiania będzie  znajdował się na  15 km i 30 km dla rowerzystów.
 15. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Obsługa punktów będzie spisywała numery startowe zawodników skracających trasę.
 16. Wszystkich uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący 2,5h, po tym czasie uczestnik jest zobowiązany  do zejścia z trasy i zabrany będzie na metę zawodów przez samochód techniczny organizatora.

KLASYFIKACJE I NAGRODY .

KLASYFIKACJA OPEN i WIEKOWA dla biegaczy i nordic-walking.

1.    Zwycięzcami w kategoriach Open bieg  (Kobiet i Mężczyzn)  zostaną zawodnicy,  którzy w    najkrótszym czasie pokonają trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.
2.    Zwycięzcami we wszystkich innych kategoriach w których wyróżnia się podział na wiek i płeć   zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę
oraz nie   pominą żadnego punktu kontrolnego.
3.    W kategorii open  mężczyźni  i kobiety  – najlepsi z czasami  ( 3 miejsca) otrzymają trofea sportowe.
4.    Ponadto w każdej kategorii wiekowej od miejsca 1 do 3  zostaną wręczone trofea sportowe.
5.    Nagrody w klasyfikacji wiekowej nie mogą kumulować się z nagrodami w klasyfikacji generalnej.KLASYFIKACJA OPEN i WIEKOWA dla rowerzystów.
1.    W rajdzie rowerowym nie będzie prowadzona klasyfikacja ze względu na czas przejazdu.
2.    Dla najbardziej aktywnych uczestników rajdu rowerowego zostaną wręczone wyróżnienia w formie trofeów sportowych.


kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

  View Dla JANA PAWŁA II - I Bieg Papieski, Rajd Rowerowy - 1 maja 2013 in a larger map