8 czerwca - II Pętla Olimpińska - lista startowa.

8 czerwca 2014r. w Niedzielę, odbędzie się druga edycja kajakowych manewrów po pętli olimpińskiej. Trasa jak co rocznie przebiega  poprzez Nowy Kanał Notecki oraz Kanał Notecki. Start i Meta w Olimpinie przy mostku. W tym roku dwie trasy kajak 15km i bieg 15km oraz dodatkowo 15km kajak i 30km rower. Rywalizacja parami. Lista startowa.  Regulamin.
Zobacz wyniki 2013.
Start parami co 2 min. 
W związku  z dużą ilością par 51 - start odbędzie się wg listy startowej  wg kolejności  zgłoszeń . Każda drużna - para ma przydzieloną godzinę startu.Godziny startu nie można zmienić.

TRASA KAJAK - BIEG.

Zawodnicy    z trasy kajak/bieg  muszę się zgłosić do biura zawodów -  Gimnazjum  Brzozie przy ul.Powstańców 31a na co najmniej  1 godzinę przed wyznaczonym swoim startem.Biuro będzie czynne od godz.8,30.  Tam drużyna odbiera  pakiet startowy oraz przekazuje swój ekwipunek -  odzież i buty i do strefy zmiany - kajak/bieg. Na starcie kajakiem ( przy mostku ok. 700m od Gimnazjum )  drużyna - para musi być na 30 min przed wyznaczoną godzina startu  - pobiera kajak, wiosła i kamizelki oraz zostaje jej przekazany komunikat techniczny od sędziego zawodów. Drużyna  - para startuje zgodnie o godzinie-czasie określonym na liście startowej.

UWAGA - nie można zmienić godzin startu określonej na liście.TRASA KAJAK - ROWER.

Zawodnicy    z trasy kajak/rower   muszą się zgłosić do biura zawodów -  Gimnazjum  Brzozie przy ul.Powstańców 31a  na co najmniej  1,5h  godziny przed wyznaczonym swoim startem.
Biuro będzie czynne od godz.8,30.  Tam drużyna odbiera  pakiet startowy oraz przekazuje swoje  rowery i ekwipunek do strefy zmiany - kajak/rower. Na starcie kajakiem ( przy mostku ok. 700m od Gimnazjum  drużyna-para musi być na 30 min przed wyznaczoną godzina startu  - pobiera kajak, wiosła i kamizelki oraz zostaje jej przekazany komunikat techniczny od sędziego zawodów. Startuje zgodnie o godzinie-czasie określonym na liście startowej.

UWAGA - nie można zmienić godzin startu określonej na liście.


STREFA ZMIANY - ŚLUZA we FRYDRYCHOWIE.

Zawodnicy przebierają się i startuję do drugiego etapu bieg lub rower. 2 bufety na trasie. Trasa będzie oznakowana oraz w istotnych miejscach będą piloci - biegniemy i jedziemy rowerem bez mapy.
 
PROGRAM

•    godzina  od 8.30 – odbiór pakietów oraz przekazanie  ekwipunku przez zawodnika do strefy zmian – baza zawodów gimnazjum,
•    godzina  od godz.10.00 do 12,02 - start zawodników parami  – I etap kajak , kolejni zawodnicy startują co 2 minuty. Kolejność startu wg. listy startowej.
•    start  zawodników  kajak  - kanał Nowo Notecki przy mostku, Olimpin  ( Brzoza  ) ok.700m od gimnazjum,
•    godzina  12.00 – 12.30 - pierwsi zawodnicy ( trasa kajak/bieg ) na mecie trasy kajakowej  – Frydrychowo  śluza,
•    godzina  13.15 – 13.45 - pierwsi zawodnicy na mecie trasy biegowej – Olimpin przy mostku.
•    godzina  14.00 – wspólne ognisko, grill.  
•    godzina  16.00 – dekoracje zwycięzców - trasa kajak/bieg  
•    godzina  16.30 – dekoracje zwycięzców - trasa kajak/rower  
•    godzina  17.00 -  zamknięcie trasy zawodów.

TRASA ZAWODÓW I PRZEBIEG ZAWODÓW.

1.    Trasa zawodów składa się z pętli liczącej łącznie 30km , położonej na terenach między Kanałem Nowotocekim, rzeką Noteć a Olimpinem.
2.    Trasa składa się z dwóch odcinków – 15km należy przepłynąć  kajakiem dwuosobowym  oraz biegu na dystansie 15km .
3.    Zawodnicy na starcie ( kajak ) startują parami co 2 minuty. Kolejność startów będzie ustalona w drodze losowania o godz.10.00.
4.    Trasa – kajakowa będzie miała oznakowana na 5km oraz na mecie tej trasy będą sędziowie spisujący czasy zawodników.
5.     Na mecie trasy kajakowej – będzie możliwość  przebrania się ( ekwipunek  zawodnik dostarcza wcześniej w bazie zawodów ).
6.     Pomiar czasu w systemie elektronicznym – oficjalnym czasem jest czas pary zawodników.
7.     By zespół-para została sklasyfikowana na mecie musi się  zameldować oboje zawodników o jednym czasie. ( muszą wbiec na metę razem ).
8.     Odstęp czasowy między parą zawodników na mecie  nie może być większy niż 15 sekund.
9.     Punkt odżywiania będzie znajdował się na mecie trasy kajakowej i na 10km trasy biegowej.
10.   Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Obsługa punktów będzie spisywała numery startowe zawodników skracających trasę;
11.   Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani;
12.   Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3h kajak i 2h bieg dla trasy kajak/bieg  oraz 3h kajak i 2,5h rower dla trasy kajak/rower.
13.   Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 15.30  zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.
14.   Zawodnicy, którzy nie ukończą trasy rowerowej do godziny 16.00  zobowiązani są do przerwania zawodów  i zjechania z trasy.
15.   Organizator zapewnia przewóz zawodnika na metę w przypadku nie ukończenia zawodów.

Dystans - I etap kajak ok.15km do śluzy we Frydrychowie, II etap - bieg na dystansie 15km oraz trasa rowerowa 15km kajak i 30km rowerem.  Klasyfikacja  parami,  liczy się czas czas łączny  pary: kajak i bieg /  kajak i rower.

Wprowadzono również klasyfikację par mieszanych - kobieta i mężczyzna.  
Nagrody dla open 5m. w kategorii mężczyzn i 3m. w kategorii mieszanej, osobne dekoracje  dla trasy biegowej i osobno dla trasy rowerowej.

    Cała Pętla Olimpińska

Zobacz jak było 2013
.