Komunikat startowy - II Pętla Olimpińska

8 czerwca 2014r. w Niedzielę, odbędzie się druga edycja kajakowych manewrów po Pętli Olimpińskiej. Trasa przebiega  poprzez Nowy Kanał Notecki oraz Kanał Notecki oraz piękne łąki i lasy wokół Olmpina i Brzozy.Start i Meta w Olimpinie przy mostku.Trasa kajak 15km i bieg 15km lub  15km kajak i 30km rower. Rywalizacja parami. Zapoznaj się z ważnymi informacjami.    Lista startowa.  Regulamin.
Start parami co 2 min. 
Start odbędzie się wg listy startowej  wg kolejności  zgłoszeń .
Każda drużna - para ma przydzieloną godzinę startu. Godziny startu nie można zmienić.

UWAGA

 • Trasa rowerowa ze względów  technicznych ( bardzo podmokły teren ) została skrócona do 25km , natomiast trasa biegowa dokładnie wynosi 14.700m.
 • Przed metą w odległości 500m będą znaki  informujące o mecie.

TRASA KAJAK - BIEG.

Zawodnicy    z trasy kajak/bieg  muszę się zgłosić do biura zawodów -  Gimnazjum  Brzozie przy ul.Powstańców 31a na co najmniej  1 godzinę przed wyznaczonym swoim startem.Biuro będzie czynne od godz.8,30.  Tam drużyna odbiera  pakiet startowy oraz przekazuje swój ekwipunek -  odzież i buty i do strefy zmiany - kajak/bieg. Na starcie kajakiem ( przy mostku ok. 700m od Gimnazjum )  drużyna - para musi być na 30 min przed wyznaczoną godzina startu  - pobiera kajak, wiosła i kamizelki oraz zostaje jej przekazany komunikat techniczny od sędziego zawodów. Drużyna  - para startuje o godzinie - czasie wyznaczonym na liście startowej.

 • UWAGA - nie można zmienić godzin startu określonej na liście.
 • Odzież i obuwie do strefy zmian ( meta kajak / start bieg  przekazujesz w biurze zawodów - Gimnazjum )  przy odbiorze pakietu startowego.
 • Odbiór nr startowego oraz przekazanie  odzieży  i obuwia do strefy zmian ( otrzymasz specjalnie oznakowany worek ) musi być co najmniej na 1h przed wyznaczonym startem 
 • Zobacz przykład : para nr 1 , start kajak godz.10,00  - to  odbiór pakietu startowego i przekazanie swojej odzieży i obuwia do strefy zmiany ( kajak / bieg ) przed 9,00 w Gimnazjum. 
 • Start kajak o godz. 10,00 przy mostku ok.700m od Gimnazjum - para musi się zgłosić do 9,30 przy mostku -  przed startem pobiera kajak, wiosła i kamizelki oraz zapozna się  komunikatem technicznym  od sędziego. 
  Sędziowie  : Jacek Starbel i Robert Bazela.


  TRASA KAJAK - ROWER.

  Zawodnicy    z trasy kajak/rower   muszą się zgłosić do biura zawodów -  Gimnazjum  Brzozie przy ul.Powstańców 31a  na co najmniej  1,5h  godziny przed wyznaczonym swoim startem.
  Biuro będzie czynne od godz.8,30.  Tam drużyna odbiera  pakiet startowy oraz przekazuje swoje  rowery i ekwipunek ( odzież, buty, kask )  do strefy zmiany - kajak/rower. Na starcie kajakiem ( przy mostku ok. 700m od Gimnazjum  drużyna-para musi być na 30 min przed wyznaczoną godzina startu  - pobiera kajak, wiosła i kamizelki oraz zostaje jej przekazany komunikat techniczny od sędziego zawodów. Drużyna  - para startuje o godzinie - czasie wyznaczonym na liście startowej.


  • UWAGA - nie można zmienić godzin startu określonej na liście.
  • Odzież,  obuwie i kask  do strefy zmian ( meta kajak / start rower   przekazujesz  w biurze zawodów - Gimnazjum ) przy odbiorze pakietu startowego.
  • Odbiór nr startowego oraz przekazanie  odzież i obuwie , kask do strefy zmian ( otrzymasz specjalnie oznakowany worek ) musi być co najmniej na 1,5h przed wyznaczonym startem
  • Zobacz przykład : para nr 36 , start kajak godz.11,32  - to  odbiór pakietu startowego i przekazanie swojej odzieży, obuwia i kasku  do strefy zmiany ( kajak / rower ) przed godz.10.02 w Gimnazjum.
  • Start kajak o godz. 11,32 przy mostku ok.700m od Gimnazjum - para musi się zgłosić do 11,02 przy mostku -  przed startem pobiera kajak, wiosła i kamizelki oraz zapozna się  komunikatem technicznym  od sędziego.
  Sędziowie  : Jacek Starbel i Robert Bazela.

  TRASA - STREFA ZMIAN - BUFETY -  PRZENOSKI.

  • Strefa zmian przed śluzą  we Frydrychowie - kajak/ bieg lub kajak/rower.
  • Zawodnicy przebierają się i startuję do drugiego etapu bieg lub rower.
  • 2 bufety na trasie dla biegu, 3 bufety dla roweru.
  • Trasa będzie oznakowana oraz w istotnych miejscach będą piloci - biegniemy i jedziemy rowerem bez mapy.
  • Na trasie będzie kilometraż co 1km dla biegu i co 5km dla roweru.
  • Przenoski kajakiem  w 4 miejscach - do  każdej z przenosek podpływamy lewą stroną.Spławiamy się również lewą stroną patrząc przodem do kierunku spływu.
  • Wyjście z kajaka do strefy zmian na śluzie we Frydrychowie po  lewej stronie.
  • W 2 przenoskach - śluza Dębinek oraz w strefie zmian Frydrychowo będą nasi ludzie ( nie noszą kajaków ale pomogą i wskażą   najlepsze miejsca do wyjścia i wejścia do wody ).     
  • Na trasie rowerowej kask jest obowiązkowy.
  • Na trasie rowerowej jednym elementów jest tzw. agrafka dojazd do śluzy w Dębinku i powrót to samą drogą - będą nasi piloci pokierują. 

   


  MAPY

  Zobacz mapy. Mapa jest tylko poglądowa.Trasa będzie oznakowana  strzałkami oraz taśmami biało czerwonymi. W istotnych   punktach będą kierowali  nasi piloci.
  PROGRAM

  •    godzina  od 8.30 – odbiór pakietów oraz przekazanie  ekwipunku przez zawodnika do strefy zmian – baza zawodów gimnazjum,
  •    godzina  od godz.10.00 do 12,02 - start zawodników parami  – I etap kajak , kolejni zawodnicy startują co 2 minuty. Kolejność startu wg. listy startowej.
  •    start  zawodników  kajak  - kanał Nowo Notecki przy mostku, Olimpin  ( Brzoza  ) ok.700m od gimnazjum,
  •    godzina  12.00 – 12.30 - pierwsi zawodnicy ( trasa kajak/bieg ) na mecie trasy kajakowej  – Frydrychowo  śluza,
  •    godzina  13.15 – 13.45 - pierwsi zawodnicy na mecie trasy biegowej – Olimpin przy mostku.
  •    godzina  14.00 – wspólne ognisko, grill.  
  •    godzina  16.00 – dekoracje zwycięzców - trasa kajak/bieg  
  •    godzina  16.30 – dekoracje zwycięzców - trasa kajak/rower  
  •    godzina  17.00 -  zamknięcie trasy zawodów.

  TRASA ZAWODÓW I PRZEBIEG ZAWODÓW.

  1.    Trasa zawodów składa się z pętli liczącej łącznie 30km , położonej na terenach między Kanałem Nowotocekim, rzeką Noteć a Olimpinem.
  2.    Trasa składa się z dwóch odcinków – 15km należy przepłynąć  kajakiem dwuosobowym  oraz biegu na dystansie 15km .
  3.    Zawodnicy na starcie ( kajak ) startują parami co 2 minuty. Kolejność startów będzie ustalona w drodze losowania o godz.10.00.
  4.    Trasa – kajakowa będzie miała oznakowana na 5km oraz na mecie tej trasy będą sędziowie spisujący czasy zawodników.
  5.     Na mecie trasy kajakowej – będzie możliwość  przebrania się ( ekwipunek  zawodnik dostarcza wcześniej w bazie zawodów ).
  6.     Pomiar czasu w systemie elektronicznym – oficjalnym czasem jest czas pary zawodników.
  7.     By zespół-para została sklasyfikowana na mecie musi się  zameldować oboje zawodników o jednym czasie. ( muszą wbiec na metę razem ).
  8.     Odstęp czasowy między parą zawodników na mecie  nie może być większy niż 15 sekund.
  9.     Punkt odżywiania będzie znajdował się na mecie trasy kajakowej i na 10km trasy biegowej.
  10.   Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Obsługa punktów będzie spisywała numery startowe zawodników skracających trasę;
  11.   Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani;
  12.   Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3h kajak i 2h bieg dla trasy kajak/bieg  oraz 3h kajak i 2,5h rower dla trasy kajak/rower.
  13.   Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 15.30  zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.
  14.   Zawodnicy, którzy nie ukończą trasy rowerowej do godziny 16.00  zobowiązani są do przerwania zawodów  i zjechania z trasy.
  15.   Organizator zapewnia przewóz zawodnika na metę w przypadku nie ukończenia zawodów.

  Dystans - I etap kajak ok.15km do śluzy we Frydrychowie, II etap - bieg na dystansie 15km oraz trasa rowerowa 15km kajak i 30km rowerem. 
  Klasyfikacja  parami,  liczy się czas czas łączny  pary: kajak i bieg /  kajak i rower.

  Wprowadzono również klasyfikację par mieszanych - kobieta i mężczyzna.  
  Nagrody dla open 5m. w kategorii mężczyzn i 3m. w kategorii mieszanej, osobne dekoracje  dla trasy biegowej i osobno dla trasy rowerowej.