Miejsca Pamięci Narodowej na trasie VIII Rajdu Niepodległości.

W  Dniu Święta Niepodległości 11 listopada 2014 r. uczestnicy Rajdu  Niepodległości przejadą  111 km na trasie,  która  przebiega  przez Miejsca Pamięci Narodowej położone   na terenie sześciu Gmin Powiatu Bydgoskiego i Miasta Bydgoszczy. W każdym z tych miejsc  zatrzymamy się, oddamy hold poległym  i zapalimy  znicz.

MIASTO BYDGOSZCZ

Start rajdu - Plac Wolności wraz z pomnikiem upamiętnia walkę Polaków o niepodległość oraz powrót Bydgoszczy do Polski 20 stycznia 1920r.

Pomnik Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego - skwer przy ul. Bernardyńskiej.

Meta rajdu - Stary Rynek, .Pomnik Walki i Męczeństwa Ziemi Bydgoskiej.


GMINA BIAŁE BŁOTA

Białe Błota
Pomnik Pamięci Ofiar Terroru Hitlerowskiego 1939-1945.GMINA NOWA WIEŚ WIELKA

Brzoza
Pomnik Powstańców Wielkopolskich.
Pomnik jest wierną repliką pomnika istniejącego w latach 1923-1940. Monument upamiętnia powstańców poległych w walkach o Brzozę w styczniu 1919 roku, kiedy to w wyniku bitwy z Niemcami zginęło tu dziewiętnastu młodych żołnierzy Pierwszego Pułku Grenadierów Kujawskich. Dwunastu poległych pochowano wówczas na wzgórzu Kozaka w Brzozie. Na zbiorowej mogile powstańczej 27 maja 1923 roku odsłonięto obelisk, a placyk u jego stóp w dwudziestoleciu międzywojennym był miejscem obchodów corocznych świąt kościelnych, państwowych, uroczystości patriotycznych i lokalnych. W 1940 roku na rozkaz władz hitlerowskich monument został zniszczony. Po zakończeniu II wojny światowej, w miejscu zniszczonego pomnika ustawiono drewniany krzyż, a we wrześniu 1964 odsłonięto obelisk wraz z tablicą pamiątkową. W takiej formie przetrwał do wiosny 2010 r. Odtworzony obecnie na podstawie przedwojennych zdjęć "nowy" pomnik składa się z dwóch kolumn ozdobionych głowicami z motywem rozety powstańczej  i krzyżem z  napisem "Naszym bohaterom poległym w Brzozie w styczniu 1919".Na postumentach umieszczono figurę Chrystusa oraz leżącego, rannego powstańca. Na ścianie pomnika w jego dolnej części  , po obu stronach znajdują się  dwie tablice z nazwiskami poległych powstańców.


MIASTO BYDGOSZCZ

Cmentarz Bohaterów Bydgoszczy.
Nekropolia kryje zwłoki 1169 mieszkańców Bydgoszczy zamordowanych na terenie Bydgoszczy (m.in. na Starym Rynku, w Dolinie Śmierci i w lasach podmiejskich).  Zwłoki te ekshumowano w latach 1946-1948 i uroczyście pochowano na cmentarzu. W punkcie centralnym nekropolii znajduje się urna z prochami 100 Bydgoszczan rozstrzelanych w Otorowie w październiku 1939 r. Na cmentarzu pochowano radców miejskich, kilkudziesięciu nauczycieli i księży  rozstrzelanych w Dolinie Śmierci, przedstawicieli wolnych zawodów, rzemieślników i robotników oraz bydgoskie harcerki.


Pomnik w Lesie Gdańskim.
Miejsce Pamięci Narodowej związane z rozstrzelaniem   urzędników bydgoskiego zarządu miejskiego, podstępnie zwabionych na rzekomą naradę, jak również licznych więźniów przywiezionych z siedziby Gestapo przy ul. Poniatowskiego. Ekshumacja przeprowadzona w Lesie Gdańskim we wrześniu 1947 doprowadziła do odnalezienia 84 ciał, pochowanych we trzech wspólnych mogiłach.


GMINA OSIELSKO

Osielsko
Mogiła Władysława Kierońskiego uczestnika Powstania Styczniowego 1862-1864.Żołędowo.
Mogiła Szczepana Basińskiego – żołnierz Wojska Polskiego poległy w 1939 w   miejscowości Zdroje.GMINA DOBRCZ

Borówno – Augustowo.
Cmentarz ofiar terroru hitlerowskiego z okresu wojny 1939-1945.

Pyszczyn
Obelisk Poległych Żołnierzy 8 Pułku Piechoty w Pszczynie w 1945 r.


GMINA KORONOWO

Dębowa Góra
Miejsce straceń -  około 800 ofiar zamordowanych przez okupanta – mężczyzn, kobiet i dzieci. Masowy grób odkryli mieszkańcy okolicznych wsi we wrześniu 1944.
Miejsce walk -  we wrześniu 1939 r. doszło tutaj do walk leśnych między oddziałami pierwszego batalionu 35     Pułku Piechoty Wojska Polskiego z niemieckimi oddziałami pancernymi. W wyniku walk poległo 20 polskich     żołnierzy. W grudniu 1946 r. przeprowadzono ekshumację zwłok poległych i pochowano na cmentarzu w   Wudzynie.


Koronowo
Pomnik Chwały Oręża Polskiego ku czci zwycięskiej bitwy z Krzyżakami. Pomiędzy Wilczem a wsią Łąsko Wielkie miała miejsce 10 października 1410 r. słynna bitwa polsko-krzyżacka.Tryszczyn
Pomnik – Miejsce Pamięci Narodowej związane z rozstrzelaniem w pierwszych dwóch miesiącach II wojny światowej około 700 Polaków głównie mieszkańców Bydgoszczy w rowach strzelniczych nad Brdą.


GMINA ŚICIENKO

Osówiec
Pomnik - Miejsce Pamięci Narodowej. W lasach koło Osówca rozstrzelano w dniu 18.10.1939 r. kilku mieszkańców wsi Mochle i Osówiec. Ciała pomordowanych zostały pochowane na cmentarzu parafialnym w Dąbrówce Nowej.Zobacz film: "TRYSZCZYN 1939"