19.10.2014 w 30 rocznicę męczeńskiej śmierci Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki - relacja filmowa.

19 października 2014  r. po raz pierwszy odbył rajd - pielgrzymka rowerowa Szlakiem Męczeńskiej Drogi Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki.

Pielgrzymka rowerowa  rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy o godz. 7.30 i jej meta była na tamie we Włocławku.

30 lat temu zamordowano księdza Jerzego Popiełuszkę. Błogosławiony Ks. Jerzy  Popiełuszko odprawił ostatnią Mszę  w Kościele Świętych Polskich Braci Męczenników 19 października 1984 r.
Ks. Jerzy Popiełuszko został porwany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa w Górsku k. Torunia, gdy wracał z Bydgoszczy do Warszawy. Dalej ostatnia droga kapłana wiodła przez Toruń, gdzie podjął próbę ucieczki z rąk oprawców. Następnie porywacze zawieźli go do Włocławka, gdzie zmaltretowanego zrzucili z tamy do Wisły. Kapelan "Solidarności" został ogłoszony błogosławionym 6 czerwca 2010 r. podczas mszy na pl. Piłsudskiego w Warszawie.

Przemoc nie jest oznaką siły, lecz słabości” – te słowa nowego polskiego błogosławionego stały się myślą przewodnią dla tegorocznych uczestników biegu.  Motywacja religijna, czyli uczczenie pamięci księdza Jerzego i przebycie tej trasy dla wielu nie jest czymś obojętnym."

Zwyciężać zło dobrem to zachować wierność prawdzie. Prawda jest bardzo delikatną właściwością naszego rozumu. Dążenia do prawdy wszczepił w człowieka sam Bóg, stąd w człowieku jest naturalne dążenie do prawdy i niechęć do kłamstwa. Prawda, podobnie, jak sprawiedliwość, łączy się z miłością, a miłość kosztuje. Prawdziwa miłość jest ofiarna, stąd i prawda musi kosztować - mówił wówczas w czasie rozważań różańcowych ks. Jerzy Popiełuszko.


film: Mikołaj Wiśniewski 


Niech Słowa Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki  wskażą nam  drogę.

 " Mamy wypowiadać prawdę, gdy inni milczą.

Wyrażać miłość i szacunek, gdy inni sieją nienawiść.

Zamilknąć, gdy inni mówią ,

Modlić się, gdy inni przeklinają.

Pomóc, gdy inni nie chcą tego czynić.

Przebaczyć, gdy inni nie potrafią.

Cieszyć się życiem, gdy inni je lekceważą."