VIII Bydgoski Rowerowy Rajd Niepodległości - ważne informacje !!!

Odbiór pakietów startowych, program godzinowy, tempo jazdy, posiłek, pomoc medyczna oraz pozostałe ważne informacje Prosimy zapoznać się. Zobacz broszurę rajdu. Pakiety startowe do odbioru już od  7 listopada.
 
Bydgoski Rowerowy Rajd Niepodległości  jest  jedynym rajdem rowerowym w Polsce  na dystansie 111  km , który odbywa się w dniu Święta Odzyskania Niepodległości 11 listopada. Trasa rajdu przebiega szlakiem Miejsc Pamięci  Narodowej położonych na terenie Miasta Bydgoszczy  oraz  pięciu  gmin powiatu bydgoskiego.Są to gminy:  Nowa Wieś Wielka, Białe Błota, Osielsko, Dobrcz, Sicienko oraz Miasto i Gminę  i Koronowo.  Uczestnicy rajdu w  Miejscach  Pamięci Narodowej znajdujących się trasie rajdu w miejscowościach Bydgoszcz,  Białe Błota, Brzoza,Osielsko, Żołędowo, Borówno, Pyszczyn, Dębowa Góra, Koronowo, Tryszczyn, Osówiec oddadzą hołd poległym za naszą Ojczyznę i  zapalą znicze. 


Pakiety startowe ( imienny nr startowy, koszulka,   chusta biało czerwona oraz obowiązkowa flaga na rower)   będą wydawane przed rajdem  od  7 i 8 listopada oraz 10 listopada w  godz. 8.00 -16.00 -   Bydgoszcz ul.Chopina 27.


Osoby, które nie odbiorą pakietów startowych przed rajdem  ( dotyczy wyłącznie osób spoza Bydgoszczy ) otrzymają  pakiety w dniu rajdu.
Pakiety dla uczestników spoza Bydgoszczy będą wydawana na starcie rajdu  Bydgoszcz - Plac Wolności  w godz.6.30 do godz 7.00.


Tempo jazdy i trasa .Trasa rajdy wytyczona została przez organizatora i w dużej części przebiega przez drogi publiczne, dlatego wszyscy uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i poruszać się zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Jedziemy za samochodem Policji i bezwzględnie podporządkujemy się poleceniom Policji i służbom organizatora.  Trasa w większości prowadzi drogami asfaltowymi, są dwa odcinki leśne. Kolumna rowerzystów porusza się tempie jazdy min. 20 do 22km/h.
Uprzejmie informujemy - uczestnicy rajdu ,  którzy będą spowalniać  tempo ( poniżej 20km/h)   lub w wyniku awarii roweru nie będą mogli kontynuować jazdy będą zabierani z trasy rajdu przez samochody techniczne organizatora. Samochody techniczne jadą na końcu kolumny rajdu.  
Posiłek - godz.9,15 Brzoza - kawa, herbata. godz.11.45-12,00 - parking Myślęcinek - ciepły posiłek,  14,30 - Bytkowice - ciepły posiłek.

Pomoc medyczna - ratownik medyczny jedzie w samochodzie technicznym  organizatora ( samochód będzie  oznakowany ) oraz na końcu kolumny jedzie karetka z ratownikami medycznymi.

Polowa poczta rajdowa  - w Bytkowicach oraz na mecie rajdu będzie można otrzymać okazjonalną pocztówkę z rajdu ze specjalnie wydaną  pieczątka. Pocztę rajdową prowadzi Kazimierz Wołoszyn. 


Program godzinowy  rajdu :
Program  rajdu :
11 listopada 2014r.


godz.7.15 - zbiórka uczestników Bydgoszcz - Plac Wolności ,

godz.7.30 - złożenie znicza przy Pomniku Wolności – start rajdu,

godz.7.40 Bydgoszcz ul.Bernardyńska,  złożenie znicza przy Pomniki Nieznanego Powstańca.,

godz.8.20 - Białe Błota,  złożenie znicza przy Pomniku Ofiar II Wojny Światowej,

godz.9.15 - Brzoza - złożenie znicza przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich,

godz.9,30 Msza Święta w intencji Ojczyzny - Kościół w Brzozie,

godz.10,20 - kontynuacja rajdu - jedziemy w kierunku Bydgoszczy,

godz.11,00 - złożenie zniczy i wspólna modlitwa  na  Cmentarzu Bohaterów Bydgoszczy,

godz.11,40 - kontynuacja rajdu - trasa Uniwersytecka,
złożenie znicza – Pomnik w Lesie Gdańskim ,

godz.11.45 – 12,00 – przerwa  Myślęcinek - parking,

godz.12.15 Osielsko złożenie znicza – Mogiła  Powstańca  Władysława Kierońskiego,godz.12.35 Żołędowo złożenie znicza -  Mogiła  Żołnierza Wojska Polskiego  
Szczepana Basińskiego,

godz.12.45 -  Borówno – Augustowo, złożenia znicza na Cmentarzu

ofiar terroru hitlerowskiego z okresu wojny 1939-1945,

godz.13.00Pyszczyn, złożenie znicza przy Obelisku  Poległych Żołnierzy 8 Pułku Piechoty
w Pszczynie w 1945 r.

godz.13.30 – lasy k. Koronowa,  złożenie znicze w miejscu straceń  - Dębowa Góra,

godz.14.00Koronowo,  złożenie znicza przy Pomniku Chwały Oręża Polskiego,

godz.14.30 - Bytkowice, przerwa 45 -  ciepły posiłek,

godz.15.15 - kontynuacja rajdu - jedziemy w kierunku Wtelna, Tryszczyna,

godz.15,40 - Tryszczyn, złożenie znicza w Miejscu Pamięci Narodowej,

godz.16,00 Osówiec, złożenie znicza w Miejscu Pamięci Narodowej,

godz.16,30- przyjazd do Bydgoszczy  - Osówa Góra ul. Kolbego (parking przy sklepie Netto )

godz.17,00- 17,15 - meta,  Bydgoszcz - Stary Rynek przy Pomniku Walki i Męczeństwa,

godz.17,30uroczyste  zakończenie rajdu , wręczenie uczestnikom pamiątkowych medali,

odśpiewanie Hymnu Polski.Miejsca Pamięci Narodowej na trasie rajdu.


MIASTO BYDGOSZCZ

Start rajdu - Plac Wolności wraz z pomnikiem upamiętnia walkę Polaków o niepodległość oraz powrót Bydgoszczy do Polski 20 stycznia 1920r.

Pomnik Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego - skwer przy ul. Bernardyńskiej.

Meta rajdu - Stary Rynek, .Pomnik Walki i Męczeństwa Ziemi Bydgoskiej.


GMINA BIAŁE BŁOTA

Białe Błota
Pomnik Pamięci Ofiar Terroru Hitlerowskiego 1939-1945.GMINA NOWA WIEŚ WIELKA

Brzoza
Pomnik Powstańców Wielkopolskich.
Pomnik jest wierną repliką pomnika istniejącego w latach 1923-1940. Monument upamiętnia powstańców poległych w walkach o Brzozę w styczniu 1919 roku, kiedy to w wyniku bitwy z Niemcami zginęło tu dziewiętnastu młodych żołnierzy Pierwszego Pułku Grenadierów Kujawskich. Dwunastu poległych pochowano wówczas na wzgórzu Kozaka w Brzozie. Na zbiorowej mogile powstańczej 27 maja 1923 roku odsłonięto obelisk, a placyk u jego stóp w dwudziestoleciu międzywojennym był miejscem obchodów corocznych świąt kościelnych, państwowych, uroczystości patriotycznych i lokalnych. W 1940 roku na rozkaz władz hitlerowskich monument został zniszczony. Po zakończeniu II wojny światowej, w miejscu zniszczonego pomnika ustawiono drewniany krzyż, a we wrześniu 1964 odsłonięto obelisk wraz z tablicą pamiątkową. W takiej formie przetrwał do wiosny 2010 r. Odtworzony obecnie na podstawie przedwojennych zdjęć "nowy" pomnik składa się z dwóch kolumn ozdobionych głowicami z motywem rozety powstańczej  i krzyżem z  napisem "Naszym bohaterom poległym w Brzozie w styczniu 1919".Na postumentach umieszczono figurę Chrystusa oraz leżącego, rannego powstańca. Na ścianie pomnika w jego dolnej części  , po obu stronach znajdują się  dwie tablice z nazwiskami poległych powstańców.


MIASTO BYDGOSZCZ

Cmentarz Bohaterów Bydgoszczy.
Nekropolia kryje zwłoki 1169 mieszkańców Bydgoszczy zamordowanych na terenie Bydgoszczy (m.in. na Starym Rynku, w Dolinie Śmierci i w lasach podmiejskich).  Zwłoki te ekshumowano w latach 1946-1948 i uroczyście pochowano na cmentarzu. W punkcie centralnym nekropolii znajduje się urna z prochami 100 Bydgoszczan rozstrzelanych w Otorowie w październiku 1939 r. Na cmentarzu pochowano radców miejskich, kilkudziesięciu nauczycieli i księży  rozstrzelanych w Dolinie Śmierci, przedstawicieli wolnych zawodów, rzemieślników i robotników oraz bydgoskie harcerki.


Pomnik w Lesie Gdańskim.
Miejsce Pamięci Narodowej związane z rozstrzelaniem   urzędników bydgoskiego zarządu miejskiego, podstępnie zwabionych na rzekomą naradę, jak również licznych więźniów przywiezionych z siedziby Gestapo przy ul. Poniatowskiego. Ekshumacja przeprowadzona w Lesie Gdańskim we wrześniu 1947 doprowadziła do odnalezienia 84 ciał, pochowanych we trzech wspólnych mogiłach.


GMINA OSIELSKO

Osielsko
Mogiła Władysława Kierońskiego uczestnika Powstania Styczniowego 1862-1864.Żołędowo.
Mogiła Szczepana Basińskiego – żołnierz Wojska Polskiego poległy w 1939 w   miejscowości Zdroje.GMINA DOBRCZ

Borówno – Augustowo.
Cmentarz ofiar terroru hitlerowskiego z okresu wojny 1939-1945.

Pyszczyn
Obelisk Poległych Żołnierzy 8 Pułku Piechoty w Pszczynie w 1945 r.


GMINA KORONOWO

Dębowa Góra
Miejsce straceń -  około 800 ofiar zamordowanych przez okupanta – mężczyzn, kobiet i dzieci. Masowy grób odkryli mieszkańcy okolicznych wsi we wrześniu 1944.
Miejsce walk -  we wrześniu 1939 r. doszło tutaj do walk leśnych między oddziałami pierwszego batalionu 35     Pułku Piechoty Wojska Polskiego z niemieckimi oddziałami pancernymi. W wyniku walk poległo 20 polskich     żołnierzy. W grudniu 1946 r. przeprowadzono ekshumację zwłok poległych i pochowano na cmentarzu w   Wudzynie.


Koronowo
Pomnik Chwały Oręża Polskiego ku czci zwycięskiej bitwy z Krzyżakami. Pomiędzy Wilczem a wsią Łąsko Wielkie miała miejsce 10 października 1410 r. słynna bitwa polsko-krzyżacka.Tryszczyn
Pomnik – Miejsce Pamięci Narodowej związane z rozstrzelaniem w pierwszych dwóch miesiącach II wojny światowej około 700 Polaków głównie mieszkańców Bydgoszczy w rowach strzelniczych nad Brdą.


GMINA ŚICIENKO

Osówiec
Pomnik - Miejsce Pamięci Narodowej. W lasach koło Osówca rozstrzelano w dniu 18.10.1939 r. kilku mieszkańców wsi Mochle i Osówiec. Ciała pomordowanych zostały pochowane na cmentarzu parafialnym w Dąbrówce Nowej.


Honorowy Patronat na rajdem objął :

Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski
 

Starosta Powiatu Bydgoskiego Wojciech Porzych. 
Tegoroczne hasło rajdu brzmi „ŚWIĘTUJMY DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI”MIASTO BYDGOSZCZ

Start rajdu - Plac Wolności wraz z pomnikiem upamiętnia walkę Polaków o niepodległość oraz powrót Bydgoszczy do Polski 20 stycznia 1920r.

Pomnik Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego - skwer przy ul. Bernardyńskiej.

Meta rajdu - Stary Rynek, .Pomnik Walki i Męczeństwa Ziemi Bydgoskiej.


GMINA BIAŁE BŁOTA

Białe Błota
Pomnik Pamięci Ofiar Terroru Hitlerowskiego 1939-1945.GMINA NOWA WIEŚ WIELKA

Brzoza
Pomnik Powstańców Wielkopolskich.
Pomnik jest wierną repliką pomnika istniejącego w latach 1923-1940. Monument upamiętnia powstańców poległych w walkach o Brzozę w styczniu 1919 roku, kiedy to w wyniku bitwy z Niemcami zginęło tu dziewiętnastu młodych żołnierzy Pierwszego Pułku Grenadierów Kujawskich. Dwunastu poległych pochowano wówczas na wzgórzu Kozaka w Brzozie. Na zbiorowej mogile powstańczej 27 maja 1923 roku odsłonięto obelisk, a placyk u jego stóp w dwudziestoleciu międzywojennym był miejscem obchodów corocznych świąt kościelnych, państwowych, uroczystości patriotycznych i lokalnych. W 1940 roku na rozkaz władz hitlerowskich monument został zniszczony. Po zakończeniu II wojny światowej, w miejscu zniszczonego pomnika ustawiono drewniany krzyż, a we wrześniu 1964 odsłonięto obelisk wraz z tablicą pamiątkową. W takiej formie przetrwał do wiosny 2010 r. Odtworzony obecnie na podstawie przedwojennych zdjęć "nowy" pomnik składa się z dwóch kolumn ozdobionych głowicami z motywem rozety powstańczej  i krzyżem z  napisem "Naszym bohaterom poległym w Brzozie w styczniu 1919".Na postumentach umieszczono figurę Chrystusa oraz leżącego, rannego powstańca. Na ścianie pomnika w jego dolnej części  , po obu stronach znajdują się  dwie tablice z nazwiskami poległych powstańców.


MIASTO BYDGOSZCZ

Cmentarz Bohaterów Bydgoszczy.
Nekropolia kryje zwłoki 1169 mieszkańców Bydgoszczy zamordowanych na terenie Bydgoszczy (m.in. na Starym Rynku, w Dolinie Śmierci i w lasach podmiejskich).  Zwłoki te ekshumowano w latach 1946-1948 i uroczyście pochowano na cmentarzu. W punkcie centralnym nekropolii znajduje się urna z prochami 100 Bydgoszczan rozstrzelanych w Otorowie w październiku 1939 r. Na cmentarzu pochowano radców miejskich, kilkudziesięciu nauczycieli i księży  rozstrzelanych w Dolinie Śmierci, przedstawicieli wolnych zawodów, rzemieślników i robotników oraz bydgoskie harcerki.


Pomnik w Lesie Gdańskim.
Miejsce Pamięci Narodowej związane z rozstrzelaniem   urzędników bydgoskiego zarządu miejskiego, podstępnie zwabionych na rzekomą naradę, jak również licznych więźniów przywiezionych z siedziby Gestapo przy ul. Poniatowskiego. Ekshumacja przeprowadzona w Lesie Gdańskim we wrześniu 1947 doprowadziła do odnalezienia 84 ciał, pochowanych we trzech wspólnych mogiłach.


GMINA OSIELSKO

Osielsko
Mogiła Władysława Kierońskiego uczestnika Powstania Styczniowego 1862-1864.Żołędowo.
Mogiła Szczepana Basińskiego – żołnierz Wojska Polskiego poległy w 1939 w   miejscowości Zdroje.GMINA DOBRCZ

Borówno – Augustowo.
Cmentarz ofiar terroru hitlerowskiego z okresu wojny 1939-1945.

Pyszczyn
Obelisk Poległych Żołnierzy 8 Pułku Piechoty w Pszczynie w 1945 r.


GMINA KORONOWO

Dębowa Góra
Miejsce straceń -  około 800 ofiar zamordowanych przez okupanta – mężczyzn, kobiet i dzieci. Masowy grób odkryli mieszkańcy okolicznych wsi we wrześniu 1944.
Miejsce walk -  we wrześniu 1939 r. doszło tutaj do walk leśnych między oddziałami pierwszego batalionu 35     Pułku Piechoty Wojska Polskiego z niemieckimi oddziałami pancernymi. W wyniku walk poległo 20 polskich     żołnierzy. W grudniu 1946 r. przeprowadzono ekshumację zwłok poległych i pochowano na cmentarzu w   Wudzynie.


Koronowo
Pomnik Chwały Oręża Polskiego ku czci zwycięskiej bitwy z Krzyżakami. Pomiędzy Wilczem a wsią Łąsko Wielkie miała miejsce 10 października 1410 r. słynna bitwa polsko-krzyżacka.Tryszczyn
Pomnik – Miejsce Pamięci Narodowej związane z rozstrzelaniem w pierwszych dwóch miesiącach II wojny światowej około 700 Polaków głównie mieszkańców Bydgoszczy w rowach strzelniczych nad Brdą.


GMINA ŚICIENKO

Osówiec
Pomnik - Miejsce Pamięci Narodowej. W lasach koło Osówca rozstrzelano w dniu 18.10.1939 r. kilku mieszkańców wsi Mochle i Osówiec. Ciała pomordowanych zostały pochowane na cmentarzu parafialnym w Dąbrówce Nowej.