23 września 2018

Tradycyjnie w trzeci weekend września, startuje w Powiecie Bydgoskim już  po raz XII Festiwal Sportowo -Turystyczny. Tym razem Festiwal odbędzię się w Brzozie, 23 września 2018 - niedziela.  Rozpoczniemy Biegami dla Dzieci i XII Rodzinnym Rajdem Rowerowym. 

Na finał festiwalu wystartuje VIII  Bieg Trzeźwości na dystansie 10 km oraz  Nordic-Walking na dystansie 5 km. W ramach Biegu Trzeźwości dodatkowo są klasyfikowane służby mundurowe. W latach ubiegłych w festiwalu łącznie udział wzięło ponad 1 500 osób. Jest to jedno z największych wydarzeń  sportowo  - turystycznych  w powiecie bydgoskim. 
Udział w rajdzie jest nieodpłatny.

Program  rajdu

23 września 2018r. Niedziela,   Brzoza,

  • godz. 11.00 - 13.15 – wydawanie pakietów startowych dla uczestników rajdu – plac przy Szkole Podstawowej w Brzozie,  ul.Powstańców Wlkp. 50 (byłe gimnazjum),
  • godz. 13.20 - odprawa techniczna dla rajdu rowerowego,
  • godz. 13.30 - start rajdu rowerowego,  plac przy Szkole Podstawowej w Brzozie -   ul.Powstańców Wlkp. 50,
  •  godz. 13.30 - 14.45 przejazd  rajdu rowerowego na trasie Brzoza - Olimpin, tereny  leśne - Przyłęki - Brzoza ,
  •  godz. 14.50 - zakończenie rajdu - meta rajdu - plac przy szkole w Brzozie, powitanie rowerzystów,   otwarcie  XII Festiwalu Sportowego - Turystycznego,
  • godz. 15.00 - start VIII BIEGU TRZEŹWOŚCI i Nordic-Walking - parking przy szkole w Brzozie,
  •  godz. 15.15 -16.00 - rozstrzygnięcie konkurencji rajdowych - dla uczestników rajdu rowerowego - plac przy szkole w Brzozie
  •  godz. 16.00 - 17.30 dekoracje zwycięzców biegu i nordic-walking.
  •  godz. 17.45 - losowanie roweru wśród uczestników rajdu rowerowego, biegu i nordic-walking,
  •  godz. 18.00 - zakończenie festiwalu.

Warunki uczestnictwa  w   rajdzie

1.    Uczestnictwo w rajdzie jest nieodpłatne. Prawo do udziału startu mają osoby, które ukończyły 10 lat.
2.    Każdy uczestnik rajdu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem rajdu dostępnym na stronie organizatora
       oraz w biurze rajdu.
3.    Biuro rajdu rowerowego będzie czynne w dniu rajdu od godz. 11,00 do godz. 11,30 - Brzoza,   Szkoła   Podstawowa,
       ul.Powstańców Wlkp. 50 -  byłe gimnazjum.

4.    Uczestnicy rajdu spoza ( adres zamieszkania) terenu Gminy Nowa Wieś Wielka mają
       obowiązek wcześniejszego zgłoszenia się do rajdu.
5.    Zgłoszenie można dokonać przez Internet  na stronie www.rowerowabrzoza.pl   do dnia 17 września 2018r.
6.    Nr startowe każdy uczestnik otrzymuje wg. kolejności zgłoszeń prze Internet.
7.    Uczestnicy , którzy się nie zgłosili przez Internet otrzymają  nr startowe wg. kolejności przybycia  do biura  rajdu.
8.    Otrzymane na rajd  nr startowe obowiązują również  w trakcie zawodów rowerowych na orientację.
9.    Ilość  nr startowych jest ograniczona do 500.

Opłaty i świadczenia dla uczestników

1.    Świadczenia  dotyczą uczestników rajdu i  zawodów rowerowych.
2.    Udział w rajdzie oraz rodzinnych zawodach w jeździe rowerem na orientację dla wszystkich jest nieodpłatny.
3.    Wszyscy uczestnicy rajdu i rodzinnych zawodów  w jeździe rowerem na orientację   otrzymują.
•     nr startowy  - etykieta na rower,
•     ciepły posiłek,
•     zabezpieczenie medyczne w trakcie rajdu i zawodów rowerowych,
•     pierwsze 100 osób zarejestrowanych przez Internet otrzyma imienny nr startowy
•     elementy odblaskowe dla najmłodszych uczestnikow rajdu.

Konkurencje rajdowe

NAJMŁODSZY ROWERZYSTA - uczestnikiem tego konkursu są  najmłodsi  rowerzyści   jadący samodzielnie. Konkurs zostanie przeprowadzony wśród 10 wylosowanych  uczestników z rodzicami, którzy wezmą udział w zabawie sprawnościowej  - nagroda główna rower dziecięcy.

NAJSTARSZY ROWERZYSTA - wśród 10 najstarszych uczestników ( osobno panowie i osobno  panie )  zostanie  przeprowadzany dodatkowy konkurs   nagroda główna rower.

RODZINA RAJDU - najliczniejsza rodzina jadąca w rajdzie (mama, tata i dzieci) - w przypadku tej samej ilości dzieci decyduje  wiek najmłodszego dziecka -  nagroda sprzęt turystyczny.

Festiwal Sportowo - Turystyczny, Brzoza 2018.
Wielkie spotkanie rodzin, przyjaciół  i sympatyków sportu i rekreacji . Serdecznie zapraszamy.