23 września 2018

Tradycyjnie w trzeci weekend września w Brzozie - Powiat Bydgoski, startuje już po raz XII Festiwal Sportowo -Turystyczny. Festiwal rozpocznie się Biegami dla Dzieci i Rodzinnym Rajdem Rowerowym w Brzozie.

Na finał festiwalu wystartuje VIII Bieg Trzeźwości na dystansie dystans 10km oraz Nordic-Walking na dystansie 5 km. W ramach Biegu Trzeźwości dodatkowo są klasyfikowane są służby mundurowe.

W latach ubiegłych w festiwalu łącznie udział wzięło ponad 1 500 osób. Jest to jedno z największych wydarzeń sportowo - turystycznych w powiecie bydgoskim. Bieg Trzeźwości w roku 2014 otrzymał wyróżnienie „Złoty Bieg 2014”, a w roku 2015 otrzymał certyfikat jakości – 1 miejsce w biegach dla miejscowości do 5 tys. nadany przez portal internetowy Maratony Polskie oraz biegaczy z całej Polski.

Festiwal Sportowo - Turystyczny, Brzoza 2018.
Wielkie spotkanie rodzin, przyjaciół i sympatyków sportu i rekreacji. Serdecznie zapraszamy.

Program  rajdu

1.    BIEG TRZEŹWOŚCI to ogólnopolska impreza sportowo na terenach położnych
       pomiędzy Gminą Białe Błota a Gminą Nowa Wieś oraz miejscowościami Brzoza i  Pzyłęki.
2.    Dzień zawodów – Niedziela 2018.
•      godzina  11,00 – 13,00 biuro zawodów –  Szkoła Podstawowa w Brzozie
•      godzina  11.00  – 14.00  biegi i animacje dla dzieci – boisko przy szkole , start biegów  od
•      godzina 14.45 -  odprawa techniczna,
•      godzina 15.00 -  start biegaczy   (dystans  10km)
•      godzina 15.05 -  start nordic-walking (dystans  5km)
•      godzina 16.00 -  17,30  posiłek dal uczestników biegu, nordic-walkig i rajdu rowerowego
.      godz. 16.00 - dekoracja służby mundurowe - bieg
.      godz. 16.30 - dekoracja open i klasyfikacje wiekowe i pozostałe – bieg i nordic-walking
.      godz. 17.45 - losowanie roweru  wśród uczestników rajdu rowerowego, biegu i nordic-walking.
.      godz. 18.00 - zakończenie festiwalu 

Opłata startowa

 1.      Opłata startowa dla biegaczy i nordic-walking   
           ( opłata nie obejmuje koszulki technicznej ):
40 zł – opłata dokonana do dnia 31 lipca 2018,
50 zł – opłata dokonana do dnia 31 sierpnia 2018,
60 zł – opłata dokonana do dnia 22 września 2018,
70 zł – opłata płatna w dniu zawodów  - 23 września 2018,

2.      Opłata startowa dla nordic-walking wynosi:
30 zł – opłata dokonana do dnia 31 lipca 2018,
40 zł – opłata dokonana do dnia 31 sierpnia 2018,
50 zł – opłata dokonana do dnia 22 września 2018,
60 zł – opłata płatna w dniu zawodów  - 23 września 2018,

3.      Z opłaty startowej są zwolnieni:
•        uczestnicy nordic-walking w wieku poniżej  18 lat oraz osoby niepełnosprawne
         biorące udział w nordic-walking,
4.      Dla uczestników powyżej 60 roku życia, oplata wynosi 50% kwot wymienionych
          w pkt. 1 i 2.

Świadczenia dla uczestników

1.      Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymują:
•        numer startowy,
•        medal pamiątkowy bez względu za zajęte miejsce,
•        pamiątkowy t-shirt w pakiecie startowym dla uczestników, którzy dokonają dodatkowej
         opłaty do dnia 31 sierpnia 2018.
•        prawo udziału w zawodach: bieg oraz nordic-walikng oznakowaną, trasą,
•        prawo do korzystania z bufetów na trasie i mecie  (woda, napoje, batony, owoce, ciastka),
•        pomiar czasu (pełne wyniki będą dostępne na stronie internetowej www.rowerowabrzoza.pl
         oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu mety zawodów  oraz każdy uczestnik otrzyma SMS
         ze swoim wynikiem,
•        pełne zabezpieczenie medyczne (Grupa Ratownictwa Medycznego),
•        ubezpieczenie NW,
•        posiłek regeneracyjny po zawodach,
•        udział w losowaniu nagród rzeczowych, w tym roweru.

Pakiety startowe

VIII Bieg Trzeźwości nakręca sklep rowerowy - rowertour.com Bydgoszcz ul.Łużycka 27.
Zapraszamy uczestników biegu po odbiór pakietów startowych w rowertour.com:
21 września. w godz. 10:00 - 18:00
22 września w godz. 10:00 - 14:00.

Pakiety będą wydawane w dniu zawodów 23 września . - sala gimnastyczna, szkoła w Brzozie (byłe gimnazjum) od godz. 11,00 do 14,00.

Zobacz regulamin

Lista startowa