Tradycyjnie w trzeci weekend września w Brzozie - Powiat Bydgoski, 22 września startuje już po raz XIII Festiwal Sportowo -Turystyczny. Na finał festiwalu wystartuje VIII Bieg Trzeźwości na dystansie dystans 10km oraz Nordic-Walking na dystansie 7 km.
W ramach Biegu Trzeźwości dodatkowo są klasyfikowane są służby mundurowe.

W latach ubiegłych w festiwalu łącznie udział wzięło ponad 1 500 osób. Jest to jedno z największych wydarzeń sportowo - turystycznych w powiecie bydgoskim. Bieg Trzeźwości w roku 2014 otrzymał wyróżnienie „Złoty Bieg 2014”, a w roku 2015 otrzymał certyfikat jakości – 1 miejsce w biegach dla miejscowości do 5 tys. nadany przez portal internetowy Maratony Polskie oraz biegaczy z całej Polski.

Festiwal Sportowo - Turystyczny, Brzoza 2019.
Wielkie spotkanie rodzin, przyjaciół i sympatyków sportu i rekreacji. Serdecznie zapraszamy.

Program :

1.    BIEG TRZEŹWOŚCI to ogólnopolska impreza sportowo na terenach położnych
       pomiędzy Gminą Białe Błota,  a Gminą Nowa Wieś oraz miejscowościami Brzoza, Olimpin i  Pzyłęki.
2.    Dzień zawodów, 22 września 2019 - niedziela.
•      godzina  12,00 – 14,45 biuro zawodów –  Szkoła Podstawowa w Brzozie
•      godzina  11.00  – 14.00  biegi i animacje dla dzieci – boisko przy szkole , start biegów  od
•      godzina 15.15 -  odprawa techniczna,
•      godzina 15.30 -  start biegaczy   (dystans  10km)
•      godzina 15.05 -  start nordic-walking (dystans  5km)
•      godzina 15.45 - 17,45  posiłek dal uczestników biegu, nordic-walkig i rajdu rowerowego
•      godzina 16.00 -– 18.00  biegi i animacje dla dzieci – boisko przy szkole,
•      godzina 16.10 - dekoracja służby mundurowe - bieg
•      godz. 16.30 - dekoracja open i klasyfikacje wiekowe i pozostałe – bieg i nordic-walking
•      godz. 17.45 - losowanie roweru  wśród uczestników rajdu rowerowego, biegu i nordic-walking.
•      godz. 18.30 - zakończenie festiwalu 

Opłata startowa

 1.      Opłata startowa dla biegaczy i nordic-walking   
50 zł – opłata dokonana do dnia 31 lipca 2019,
60 zł – opłata dokonana do dnia 21 września 2019,
70 zł – opłata płatna w dniu zawodów  - 22 września 2019,

2.      Opłata startowa dla nordic-walking wynosi:
40 zł – opłata dokonana do dnia 31 lipca 2019,
50 zł – opłata dokonana do dnia 21 września 2019,
60 zł – opłata płatna w dniu zawodów  - 23 września 2018,

3.      Z opłaty startowej są zwolnieni:
•        uczestnicy nordic-walking w wieku poniżej  18 lat oraz osoby niepełnosprawne
         biorące udział w nordic-walking,
4.      Dla uczestników powyżej 60 roku życia, oplata wynosi 50% kwot wymienionych
          w pkt. 1 i 2.

Świadczenia dla uczestników :

1.      Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymują:
•        numer startowy,
•        medal pamiątkowy bez względu za zajęte miejsce,
•        czapeczka biegowa w pakiecie startowym dla uczestników, którzy dokonają dodatkowej
         opłaty do dnia 10 września 2019.
•        prawo udziału w zawodach: bieg oraz nordic-walikng oznakowaną, trasą,
•        prawo do korzystania z bufetów na trasie i mecie  (woda, napoje, batony, owoce, ciastka),
•        pomiar czasu (pełne wyniki będą dostępne na stronie internetowej www.rowerowabrzoza.pl
         oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu mety zawodów  oraz każdy uczestnik otrzyma SMS
         ze swoim wynikiem,
•        pełne zabezpieczenie medyczne (Grupa Ratownictwa Medycznego),
•        ubezpieczenie NW,
•        posiłek regeneracyjny po zawodach,
•        udział w losowaniu nagród rzeczowych, w tym roweru.

Pakiety będą wydawane w dniu zawodów 22 września . - sala gimnastyczna, szkoła w Brzozie (byłe gimnazjum) od godz. 12,00 do 14,45.

Zobacz regulamin

Lista startowa