Właścicielem platformy do całościowego zarządzania wydarzeniami sportowymi i turystycznymi jest Stowarzyszenie Klub Turystyki Rowerowej Rowerowa Brzoza

Platforma umożliwia Organizatorom wydarzeń m.in. na

 • rejestrację uczestników na wydarzenie,

 • przyjmowanie płatności za uczestnictwo,

 • komunikację z uczestnikami wydarzenia.

Uczestnicy wydarzeń przekazują swoje dane osobowe podczas rejestracji na wydarzenie udostępnione przez Organizatora wydarzenia. W takim przypadku Administratorem danych osobowych przekazywanych podczas rejestracji na konkretne wydarzenie jest Organizator wydarzenia. Organizator odpowiada za zawartość strony wydarzenia oraz przetwarzanie danych zbieranych podczas rejestracji na wydarzenie.

Platforma zarządza  wydarzeniami  umożliwia przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stosowane są różne zabezpieczenia, aby przekazane dane były bezpieczne. Dane są regularnie sprawdzane i archiwizowane. Dostęp do danych osobowych uczestników jest umożliwiony jedynie osobom z odpowiednimi uprawnieniami, którym jest to niezbędne do wykonania konkretnej pracy.

Wszelkie uzyskane dane osobowe i adresy poczty elektronicznej są wykorzystywane jedynie w celu rejestracji na konkretne wydarzenie, a następnie przekazane Organizatorowi wydarzenia, na które zapisuje się uczestnik.

Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług, w tym na potrzeby bieżącego kontaktu związanego z usługą oraz w pojedynczych przypadkach wiążą się z możliwością otrzymania informacji o przyszłych wydarzeniach, jeżeli będzie na to wyrażona osobna zgoda przez uczestnika.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody uzyskanej od uczestnika (użytkownika) platformy. Ponadto wszystkie zapytania składane do nas będą przetwarzane z zachowaniem poufności i tajemnicy handlowej.

W związku z RODO, obowiązującym od 25 maja 2018 roku, poniżej przedstawiamy sposób i cel przetwarzania danych osobowych, przysługujące prawa wynikające z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 1. Administrator danych osobowych

W przypadku danych osobowych przekazywanych podczas rejestracji na wydarzenie Administratorem danych osobowych jest Organizator tego, konkretnego wydarzenia, co każdorazowo jest jasno określone na stronie wydarzenia.

 1. Kontakt

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych tj. z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Dane osobowe

Uczestnicy w momencie rejestracji na wydarzenie na platformie www.rowerowabrzoza.pl  najczęściej zobligowani są podać następujące dane:

 • Imię i nazwisko

 • Płeć

 • Data urodzenia

 • Miejsce zamieszkania

 • Narodowość

 • e-mail

 • numer telefonu komórkowego

Należy podkreślić, iż w pojedynczych przypadkach zawodnicy proszeni są o podanie dodatkowych danych osobowych, indywidualnie określonych przez Organizatora konkretnego wydarzenia.

Publicznie dostępne są: imię i nazwisko, kategoria wiekowa obliczana na podstawie daty urodzenia oraz Narodowość.

Każdemu, kto przekazał nam swoje dane osobowe i/lub informacje kontaktowe, zapewniamy możliwość wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość edycji.

Istnieje możliwość usunięcia danych przez Administratora, na podstawie złożonego wniosku.

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z postanowieniami RODO i polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) tj. dane są przetwarzane w celu założenia konta, rejestracji na zawody sportowe, wyświetleniu wyników. Dane osobowe są przetwarzane w oparciu o wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) tj. każdy uczestnik pragnący się zapisać na wydarzenie poprzez platformę www.rowerowabrzoza.pl  musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji wydarzenia.

 1. Konieczność podawania danych osobowych

Podanie danych podczas rejestracji na wydarzenie jest dobrowolne, ale jest niezbędne do uczestnictwa w organizowanym wydarzeniu.

Podobnie decyzja o założeniu konta na Platformie www.rowerowabrzoza.pl jest dobrowolna, ale pozwoli w przyszłości na skrócenie procedury rejestracji na wydarzenie.

 1. Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Uczestnicy wydarzeń, którzy dokonali rejestracji na Platformie www.rowerowabrzoza.pl , a tym samym, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych mają następujące prawa:

 • możliwość dostępu do treści swoich danych osobowych;

 • możliwość edytowania swoich danych osobowych;

 • możliwość zwrócenia się z prośbą do Administratora o ograniczenie przetwarzania danych osobowych;

 • możliwość zwrócenia się do Administratora platformy z wnioskiem o usunięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych, a tym samym usunięcie danych osobowych (tzw. bycie zapomnianym);

 • możliwość skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 1. Pliki cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 1. Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe uczestników przechowywane są w bezpieczny sposób przez cały czas istnienia Platfo