Wspólny rowerowy wypad za miasto.Trasa - stanowi pętlę  ze startem i metą w Bydgoszczy, dystans liczy ok. 180 km i 80 km
przebiega przez drogi publiczne ( szosa ) województwa kujawsko-pomorskiego i województwa wielkopolskiego.Szosowa Niedziela  - przebiega przez następujące miejscowości : Bydgoszcz - Wojnowo - Mrocza - Więcbork - Sypniewo - Osowo - Lipka - Sępólno Kraj. - Sośno - Wiskitno - Wierzchucin Król. - Bytkowice - Wtelno - Tryszczyn - Bydgoszcz.Trasa ( szosa ) : Bydgoszcz - Wojnowo - Mrocza - Więcbork - Sypniewo - Osowo - Lipka - Sępólno Kraj. - Sośno - Wiskitno - Wierzchucin Król. - Bytkowice - Wtelno - Tryszczyn - Bydgoszcz.

Jedziemy w grupach w zależności o tempa jazdy, od najszybszej do szybkiej i wolnej (turystycznej).

Rowerowa Brzoza gwarantuje : obiad w Lipce i 2 bufety na trasie - Mrocza i Bytkowice  oraz samochody techniczne i świetną zabawę.
Pojazdy zabezpieczą nasz przejazd oraz przewożą podręczny bagaż - plecak.

Ilość uczestników ograniczona : dla dystansu 180km - 180osób, dla dystansu 80km - 80osób.

Szosową Niedzielę  nakręca sklep rowerowy - Bydgoszcz ul.Łużycka 27

Rowerowa Brzoza gwarantuje - pakiet startowy.

Każdy uczestnik na mecie otrzymuje pamiątkowy medal.
Projekt medalu opublikujemy do 30 kwietnia 2024.

Pakiet startowy :
• nr startowy - imienna etykieta na rower,
• pamiątkowy medal na mecie – otrzymuje każdy uczestnik na mecie:
  Bydgoszcz przy pomniku Kazimierza Wielkiego,

Świadczenia : 
• korzystanie z 2 bufetów na trasie – Mrocza  i  Byszewo - dla dystansu 180km i dystansu 80km. 
 • obiad w miejscowości Lipka - dla dystansu 180km ,
• pomoc techniczna na trasie tj. w przypadku nie możliwości kontynuowania jazdy organizator przewozi uczestnika wraz rowerem do mety,
• zabezpieczenie medyczne ,

Program godzinowy dla dystansu 180km.

1. Godz. 8,15 – 9,00 - zbiórka uczestników , odbiór pakietów startowych - Bydgoszcz przy Pomnika Kazimierza Wielkiego
( zobacz mapa ) ( ul. Trybunalska 2 )
2. Godz.9,03 – 9,30 – start grup rowerowych ( 15 rowerzystów ) w odstępach 3 min.
3
. Godz. 10,15 – 11,30 – bufet 1 – Byszewo.
4. Godz.12,45 – planowany przyjazd pierwszych grup rowerzystów do Lipki.
5. Godz. 12,45 – 13,30 – posiłek ( obiad ) w Lipce.
6. Godz. 13,30 – wspólne zdjęcie przy Kościele w Lipce, wyjazd z Lipki.
7. Godz. 15,30 – 16,30 – bufet 2 – Mrocza świetlicy wiejskiej
8. Godz. 17,00-18,00 – przyjazd rowerzystów na metę w Bydgoszcz przy pomniki Kazimierza Wielkiego, wręczenie uczestnikom medali pamiątkowych.

Trasa 180 km - przebiega przez następujące miejscowości :
Bydgoszcz - Wojnowo - Mochle - Salno - Byszewo - Wierzchucin Król. - Sośno - Sępólno Krajeńskie - Lipka -Osowo - Sypniewo - Więcbork - Mrocza - Nakło - Potulice - Łochowo - Bydgoszcz.
Jedziemy w grupach do 15 osób w zależności o tempa jazdy, od najszybszej do szybkiej i wolnej.

Rowerowa Brzoza gwarantuje :

Dla dystansu 180km - obiad w Lipce i 2 bufety na trasie - Byszewie i Mroczy. Dla wszystkich uczestników pamiątkowe medale na mecie w Bydgoszczy przy pomniki Kazimierza Wielkiego.Samochód techniczny na trasie i zabezpieczenie medyczne.

Program godzinowy dla dystansu 80km. :

1. Godz. 10,15 – 11,00 - zbiórka uczestników dla dystansu 80km, odbiór pakietów startowych - Bydgoszcz przy Pomnika Kazimierza Wielkiego
( ul. Trybunalska 2 )
2. Godz.11,05 – 11,30 – start grup rowerowych ( 15 rowerzystów ) w odstępach 5 min.
3. Godz. 12,30 – 13,30 – bufet – Mrocza
4. Godz.14,30 – 15,15 - posiłek w Byszewie.
5. Godz. 16,15 - 17,00 – przyjazd rowerzystów na metę w Bydgoszcz przy pomniki Kazimierza Wielkiego, wręczenie uczestnikom medali pamiątkowych.

Trasa - przebiega przez następujące miejscowości : Bydgoszcz - Wojnowo - Samieszczano - Mrocza - Wierzchucinek -
Byszewo  - Wtelno - Morzewiec - Tryszczyn - Bydgoszcz.
Jedziemy w grupach do 15 osób w zależności o tempa jazdy - tempo turystyczne.