Relacja :
Klub Turystyki Kolarskiej "Żniniok"

Sobota, 14 października był dniem, który reprezentacja KTK ŻNINIOK postanowiła spędzić na kolejnej, dziesiątej już, Pielgrzymce Rowerowej Szlakiem Męczeńskiej Drogi Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki.
Wczesnym rankiem spotkaliśmy się przy kościele Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy, gdzie po odebraniu pakietów startowych udaliśmy się na mszę św. Po mszy nastąpiło uroczyste złożenie wiązanek kwiatów i zniczy przed tablicą i krzyżem upamiętniającymi ostatnią drogę ks. Jerzego. Następnie wystartowaliśmy w liczącą 112 km trasę.
Pierwszy postój zaplanowano w Górsku. W tej miejscowości Służba Bezpieczeństwa PRL 19 października 1984 uprowadziła ówczesnego kapelana „Solidarności”. Tam, przy pomniku złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze. Po krótkiej modlitwie udaliśmy się na parking, gdzie zaplanowano ciepły posiłek.
Kolejny postój był w Toruniu przy pomniku upamiętniającym próbę ucieczki ks. Jerzego podczas jego porwania. Tam nasze koleżanki Magdalena i Urszula w imieniu wszystkich uczestników rajdu - pielgrzymki złożyły wiązankę kwiatów i znicze.
Ostatni etap to droga do Włocławka. Trochę nas zmoczyło na tym odcinku, ale za to silny wiatr wiał w plecy. Mimo deszczu wszyscy dojechali do tamy na Wiśle. Okolice tamy to miejsce, gdzie znaleziono ciało ks. Popiełuszki. Po chwili zadumy przy pomniku przypominającym to wydarzenie uczestnicy pielgrzymki przeszli pod krzyż, gdzie każdy złożył zapalony znicz. Po chwili modlitwy poprowadzonej, jak w każdym odwiedzanym miejscu pamięci, przez ks. Darek Wesołek udaliśmy się do Sanktuarium Męczeństwa Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.
W tym miejscu organizator pielgrzymki Zbigniew Wiśniewski dokonał jej podsumowania, podziękował wszystkim za udział, za świadectwo wiary i patriotyzmu. Wyróżnione zostały osoby, które w sposób szczególny brały udział w pielgrzymce. Wyróżnienie przypadło także naszemu klubowi. Zostaliśmy zauważeni jako najliczniejsza rodzina rowerowa reprezentowana na wydarzeniu. Pamiątkową statuetkę, nie kryjąc radości, odebrał Prezes Mariusz Bogdański. Każdy uczestnik pielgrzymki został uhonorowany pamiątkowym medalem.
Potem wszyscy udali się na posiłek, a po nim nastąpiło pakowanie rowerów, po czym autokarami przejechaliśmy do Bydgoszczy.
Dziękujemy organizatorom Rowerowa Brzoza oraz wszystkim uczestnikom pielgrzymki za miłe chwile, za rozmowy, pomoc i uśmiech.

W imieniu własnym i Stowarzyszania Rowerowa Brzoza pragniemy serdecznie podziękować Wam, uczestnikom X Pielgrzymka Rowerowa Szlakiem Męczeńskiej Drogi Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, że pielgrzymowaliśmy razem po raz dziesiąty.
✅️ Duże podziękowania dla naszych przyjaciół z Rowerowej Brzozy za duży wkład pracy w organizacji i bezpiecznego przebiegu pielgrzymki : Kazimierz Wołoszyn, Łukasz i Ada, Michał i Piotr Rohde, Adam Sekrecki, Jacek Chudziński , Adam Ruciński, Krzysztof, Marek Kowalczyk.
✅️ Dziękujemy ks. Prałatowi Józefowi Konstantemu Kubalewskiemu - Proboszczowi Parafii Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy
i Proboszczowi - o. Damian M. Kosecki CCG kustoszowi Sanktuarium Męczeństwa Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku za pomoc organizacyjną
✅️ Serdeczne podziękowania dla ks.Darek Wesołek za kazanie podczas Mszy Św. i opieką duchową - wspólną modlitwę w Górsku, przy Krzyżu we Włocławku i w Sanktuarium we Włocławku
✅️ Duże podziękowania dla Policji za pomoc w zabezpieczeniu przejazdu - dziękujemy Policji z Bydgoszczy, Torunia, Aleksandrowa Kujawskiego i Włocławka.
✅️ Dziękujemy firmom które wspomagały nas w transporcie, przygotowały posiłek oraz zabezpieczały od strony medycznej: KOBUD - Krzysztof Kowalski, Restauracja Ostromecko, MEDITO Sp.z o.o. i Hotel Brzoza
✅️ Serdecznie dziękujemy Dorocie Nizioł za piękne wiązanki kwiatów, które zostały złożone w Bydgoszczy, Górsku, Toruniu i Sanktuarium we Włocławk
✅️ Do zobaczenia na kolejnym pielgrzymowaniu - XI Pielgrzymka Rowerowa Szlakiem Męczeńskiej Drogi Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki.
✅️ Myślimy również o 3 dniowej pielgrzymce do groby Bł. Ks Jerzego Popiełuszki do Warszawy - termin, kwiecień lub maj 2