• image
  • image
  • image
  • image
  • image

I ROWEROWY RAJD BRDY 2008


PATRONAT NAD  RAJDEM

OBJĄŁ

WOJEWODA

KUJAWSKO - POMORSKI 


I ETAP Start 31 maja godz.10.00 Bydgoszcz, Stary Rynek  , wspólny przejazd ul.Gdańską do Myślęcinka

PATRONAT  NAD  WSPóLNYM  PRZEJAZDEM  ROWERZYSYTóW W BYDGOSZCZY  OBJˇŁ
PREZYDENT  MIASTA  BYDGOSZCZY

dalej właściwy etap rajdu od Myślęcinka  ul.Rekreacyjnej , wyjazd w Bożenkowie, Samociążek,  Koronowo, droga na Sokole KuĽnicę - prom, Zamrzenica,Piła Młyn, Świt, koniec I etapu camping Rudzki Most koło Tucholi.II ETAP 1 czerwca , godz.9.30, start Rudzki Most k.Tucholi, wspólny przejazd  do Nadleśnictwa  Woziowoda,
dalej właściwy etap rajdu Tucholski Park Narodowy, Fojutowo, Rytel, Mylof zapora, Męcikał ,  Park Narodowy Bory Tucholskie, szlak Strugi Siedmiu Jezior, koniec rajdu   Funka stanica


Regulamin, opłaty, zgłoszenia.

 


PROGRAM  RAJDU


DZIEŃ  PIERWSZY 

Sobota – 31 maja 2008r.  
godz.9-10,   Bydgoszcz    Stary Rynek  zbiórka uczestników, przyjmowanie rajdowiczów w biurze rajdu i rozdanie map, 
godz.10.00 – przywitanie uczestników rajdu przez  Wojewodę KUjawsko - Pomorskiego i Prezydena Miasta  Bydgoszczy
godz.10.15 -  start rajdu, wspólny  przejazd ul.Gdańską  do Myślęcinka,  
od Myślęcinka rowerzyści poruszają się w grupach nie większych niż 15 osób zgodnie z wyznaczona trasą
przyjazd rajdu na camping w Rudzkim Moście k. Tucholi , koniec I etapu.

 

DZIEŃ  DRUGI 

Niedziela – 1 czerwca 2008r. , godz.9.15 –   przywitanie rajdowiczów przez Burmistrza Tucholi, 
godz.9.30 -  start rajdu, II etap  - wspólny przejazd do Nadleśnictwa Woziwoda , dalej zgodnie z wyznaczoną trasą w grupach,
godz.15.00 - zakończenie rajdu – stanica harcerska w Funce nad Jeziorem Charzykowskim,
spotkanie z przedstawicielem   Parku Narodowego  „Bory Tucholskie”,
wspólne ognisko,posiłek,  podsumowanie rajdu,  rozdanie pamiątkowych medali,    
godz.18.00  - powrót uczestników  autobusami do Bydgoszczy.

Na trasie rajdu oprócz bufetów z napojami będą znajdowały się punkty kontrolne potwierdzające  przejazd każdego uczestnika zgodnie z wyznaczoną trasa rajdu.

UCZESTNICTWO w  RAJDZIE

Uczestnictwo w rajdzie jest dla osób pełnoletnich po uprzednim zgłoszeniu się na stronie internetowej  organizatora, zapoznaniu  się z         regulaminem rajdu i wypełnieniu  karty zgłoszenia, 
Osoby w wieku  16-17 lat mogą wziąć udział w rajdzie tylko pod warunkiem  stałej opieki w trakcie rajdu osoby dorosłej, która ukończyła 21 lat i złoży  w tym zakresie stosowne oświadczenie.

Ww. zasada nie dotyczy przejazdu wspólnego odcinka trasy rajdu od ul.Mostowej do Myślęcinka.

KOSZTY  RAJDU

Koszty rajdu zostaną pokryte ze  środków organizatora oraz częściowo pokrywa je uczestnik. Wyskość opłaty startowej zostanie podana do 15 marca 2008r.


Opłata startowa napewno będzie obejmować: mapę rajdu, nr startowy, nocleg w Rudzkim Moście,
dwa lub trzy posiłki, bufety na trasie tj. napoje itp., zabepieczenie medyczne rajdu, zabezpieczenmie techniczne rajdu w tym przewóż bagaży oraz przewóz uczestników i rowerów z mety rajdu tj. z Funki do Bydgoszczy.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Zostaną podane na stronie organizatora na  bieżąco.

ZAPYTANIA i UWAGI

Proszę wysyłać emailem, z pewością na wszystkie odpowiemy.

Do zobaczenia na szlaku.
Pozdrawiam
Zbigniew Wiśniewski
Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież