ZGŁOSZENIE ON-LINE

XII BIEG TRZEŹWOŚCI,NORDIC-WALKING. BRZOZA - PRZYŁĘKI
ZAPRASZAMY  08.10.2023

Bieg -10 km, Nordic-Walking -  7km 


Uczestnik  podczas rejestracji może również zadeklarować dodatkową dobrowolną wpłatę  w wartości od 10zł do 100zł na rzecz pomocy dla Julki i Laury.
Pomagamy Julce i Laurze 

ORGANIZATOR.

    Organizatorem  : Stowarzyszenie  Rowerowa Brzoza.
    Współorganizator : Gmina Nowa Wieś Wielka.
    Honorowy Patronat : Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka.

I. TERMIN, TRASA, BIURO ZAWODÓW, START  i META.

  • bieg i nordic-walking odbędzie się w dniu 8 października 2023r.
  • dystans dla biegu - 10km , dystans dla nordic-walking 7km
  • trasa : ulicy Brzozy i Przyłęk ( nawierzchnia kostka i asfalt )
  • start i meta, parking przy Szkole Podstawowej w Brzozie ul.Powstańców Wlkp. 32

II. MIEJSCE STARTU, BIURO ZAWODÓW  : 
    Szkoła Podstawowa w Brzozie ul.Powstańców Wlkp. 32
     - odbiór pakietów startowych od godz.11,00         
     - animacje i biegi dzieci, cześć I  - od godz. 12.00 - 13,30
     - start biegu i nordic - walking  godz. 14,00
     - dekoracje dla biegu godz. 15,00
     - dekoracje dla nordic-walking od godz. 15,30
     - zakończenie zawodów ok. godz. 16,00

 5. ZAWODNIKÓW OBOWIĄZUJE LIMITY :

       - limit uczestników, łącznie dla biegu i nordic-walking 300 zawodników,
        - limit czasowy  dla biegu 1,50h 
        - limit czasowy  dla nordic-walking 2,00h 

III. ZGŁOSZENIA, OPŁATY, LIMIT. 

 W biegu lub nordic -walking uczestniczyć mogą wszyscy chętni, którzy zgłoszą się do biegu,  podpiszą oświadczenie o odpowiedzialności za swój stan zdrowia i opłacą opłatę startową. Oświadczenie od osób niepełnoletnich w wiele od  16 lat  podpisują rodzice lub prawni opiekunowie.

Uczestnik  podczas rejestracji może również zadeklarować dodatkową dobrowolną wpłatę  w wartości od 10zł do 100zł na rzecz pomocy dla Julki i Laury.
Pomagamy Julce i Laurze 

Opłata startowa  dla biegu wynosi :
 - 50zł płatne podczas rejestracji on-line do 31.08.2023
 - 60zł płatne  do  dnia  07.10.2023
 - 70zł w dniu zawodów będzie możliwość rejestracji jedynie w przypadku nie osiągnięcia limitu.

Opłata startowa  dla nordic-walking wynosi :
 - 40zł płatne podczas rejestracji on-line do 31.08.2023
 - 50zł płatne  do  dnia  07.10.2023
 - 70zł w dniu zawodów będzie możliwość rejestracji jedynie w przypadku nie osiągnięcia limitu.